3D Perspective (Interior Exterior Booth)

รับทำภาพ 3D Perspective ทั้งงานตกแต่งภายใน ภายนอก และบูธ (Interior Exterior Booth) 1. ทำภาพ 3D Perspective Interior Exterior Booth - Interior ราคาเริ่มต้น 2,500 บาท / 1 ห้อง - Exterior ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท / 1 อาคาร - Booth ราคาเริ่มต้น 2,500 บาท / 1 บูธ (ราคาปรับตามขนาดและรายละเอียดของงาน) *แก้ไขได้ 3 ครั้ง หากเกินคิดเพิ่มครั้งละ 500 บาท* สิ่งที่ต้องการจากลูกค้าก่อนเริ่มงาน - Mood & Tone - ภาพตัวอย่างงานที่ต้องการ - รายละเอียดวัสดุในส่วนต่าง ๆ - รายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ - แปลนเฟอร์นิเจอร์และงานระบบไฟฟ้า รูปด้าน รูปตัด (มีรายละเอียดขนาดของส่วนต่าง ๆ ชัดเจน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

หากลูกค้ามีไฟล์งาน 3D Interior / Exterior / Booth เป็นไฟล์ Sketch Up หรือ 3DS MAX เพื่อทำการเรนเดอร์ได้เลย สามารถลดราคาได้ 1,000 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ 3D Perspective (Interior Exterior Booth)

  • 1. พูดคุยรายละเอียดงานและรับไฟล์ประกอบต่าง ๆ จากลูกค้า
  • 2. เสนอราคาและกำหนดระยะเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
1. งาน Interior
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

- ใช้เวลา 7-10 วัน - แก้ไขได้ 3 ครั้ง - ลูกค้าจะได้รับไฟล์ภาพ JPG , PNG

2. งาน Exterior
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

- ใช้เวลา 7-10 วัน - แก้ไขได้ 3 ครั้ง - ลูกค้าจะได้รับไฟล์ภาพ JPG , PNG

3. งาน Booth
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- ใช้เวลา 5-7 วัน - แก้ไขได้ 3 ครั้ง - ลูกค้าจะได้รับไฟล์ภาพ JPG , PNG

ฟรีแลนซ์
Kittipob

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ ถนัดในด้านการทำ 3D ทั้ง Interior และ Exterior พร้อมเรนเดอร์ภาพ 3D Perspective ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

12/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน