Project Manager

กำหนดเป้าหมาย วางแผนงาน ติดต่อประสานงาน สนับสนุนการทำงานในทีม แก้ไขปัญหาหน้างาน ติดตามผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สรุปผลและส่งมอบงาน ระยะเวลาในการทำงานขึ้นกับโครงการของผู้ว่าจ้าง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Project Manager

  • 1. ผู้ว่าจ้างแจ้งวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ต้องการ
  • 2. ประเมินระยะเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
Short Term
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

1. เข้าหน้างานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง วัน-เวลา ตามที่ตกลง 2. ติดต่อประสานวันละ 2 ชั่วโมง 3. สรุปผลการดำเนินงานทาง Google Drive 4. วัน-เวลาทำงาน ตามตารางการนัดหมาย หมายเหตุ : 1. ผู้ว่าจ้างชำระค่าเดินทาง (ไม่รวมในแพ็คเกจ) 2. แจ้งเลื่อนนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

Middle Term
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1. เข้าหน้างานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง วัน-เวลา ตามที่ตกลง 2. ติดต่อประสานวันละ 2 ชั่วโมง 3. สรุปผลการดำเนินงานทาง Google Drive 4. วัน-เวลาทำงาน ตามตารางการนัดหมาย หมายเหตุ : 1. ผู้ว่าจ้างชำระค่าเดินทาง (ไม่รวมในแพ็คเกจ) 2. แจ้งเลื่อนนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

Long Term
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

1. เข้าหน้างานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง วัน-เวลา ตามที่ตกลง 2. ติดต่อประสานวันละ 2 ชั่วโมง 3. สรุปผลการดำเนินงานทาง Google Drive 4. วัน-เวลาทำงาน ตามตารางการนัดหมาย หมายเหตุ : 1. ผู้ว่าจ้างชำระค่าเดินทาง (ไม่รวมในแพ็คเกจ) 2. แจ้งเลื่อนนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

ฟรีแลนซ์
พรพรรณ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ (เคมี) และ Google Data Analytics มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตมากกว่า 18 ปี ทำธุรกิจออนไลน์ 7 ปี และ 4 ปี ในฐานะที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการ มีความชำนาญงานในด้านการวางระบบบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี

09/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน