สอน Microsoft Office สอน Excel ผ่าน Zoom

5.0
ขายได้ 5 ครั้ง

สอน Microsoft Office, Excel, Word, PowerPoint ออนไลน์ และสอนตามสถานที่ลูกค้าสะดวก สามารถสอนตามไฟล์งานลูกค้า หาหัวข้อที่เหมาะสม แก้ไขปัญหาของลูกค้า 1. การใช้งานสูตรคำนวณต่าง ๆ ที่จำเป็น - แนะนำการใช้งานฟังก์ชั่น การเขียนสูตร - การอ้างอิง Cell โดยใช้เครื่องหมาย $ นำหน้า เพื่อไม่ต้องการให้สูตรการคำนวณผิดพลาด - สูตรคำนวณ เกี่ยวกับการนับและจัดอันดับข้อมูล COUNTIF(), COUNTIFS(), SUBTOTAL(), LARGE(), SMALL(), INDIRECT() ฟังก์ชัน CONCAT(), IFS(), MAXIFS(), SWITCH() - สูตรคำนวณ เกี่ยวกับการปัดเศษ ได้แก่ ROUND(), ROUNDUP(), ROUNDDOWN() - สูตรคำนวณด้านการเงินและฟังก์ชั่นการกำหนดเงื่อนไข เช่น IF(), SUMIF(),SUMIFS() AND(), OR(), NOT() - คำนวณข้าม Worksheet แบบ 3-D Formulas 2. การทำงานกับข้อมูล - Excel Power Query (Get & Transform) รวมข้อมูลจาก Excel หลายๆ ไฟล์ - การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยคำสั่ง Data Validation โดยใช้งาน Drop Down List - การเขียนกฏเพื่อแสดงรูปแบบตามเงื่อนไขด้วย Conditional Formatting ครบทุกข้อมูล และแสดงผลข้อมูลโดยใช้กฏอื่นๆ 3. ฟังก์ชั่นสำหรับการค้นหา - ใช้งาน VLOOKUP, HLOOKUP ในการค้นหาข้อมูลที่กำหนด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ - ใช้งานฟังก์ชั่น MATCH,INDEX ในการค้นหาตำแหน่งและช่วงของข้อมูลของแถวหรือคอลัมน์ 4.การใช้งาน Pivot Table เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สอน Microsoft Office สอน Excel ผ่าน Zoom

  • 1. สอบถามปัญหา
  • 2. วิเคราะห์ความต้องการ
แพ็กเกจ
สอน Excel 1 ชั่วโมง฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ทดลองเรียน คอร์ส Excel 1 ชั่วโมง 1 ครั้ง


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
สอน Excel ครึ่งวัน฿ 6,000
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

คอร์ส Excel 3 ชั่วโมง 1 ครั้ง


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
สอน Excel 1 วัน฿ 12,000
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

คอร์ส Excel 6 ชั่วโมง 1 ครั้ง


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
สุรพงศ์
สุรพงศ์

ผู้เชี่ยวชาญ IT มืออาชีพ วางแผนการจัดเก็บข้อมูล Excel, Google Sheets, Database, ข้อมูลบัญชี, การขาย, การออกแบบ KPI, วิธีวัดผล การออกแบบรายงาน Excel Automate, Power BI, Data Analytics, Data Warehouse, Big Data สร้าง Dashboard วิเคราะห์ยอดขาย สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ

ผู้เชี่ยวชาญ IT มืออาชีพ วางแผนการจัดเก็บข้อมูล Excel, Google Sheets, Database, ข้อมูลบัญชี, การขาย, การออกแบบ KPI, วิธีวัดผล การออกแบบรายงาน Excel Automate, Power BI, Data Analytics, Data Warehouse, Big Data สร้าง Dashboard วิเคราะห์ยอดขาย สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ

งานสำเร็จ
100%
ขายได้
5 ครั้ง
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
20 นาที
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!