รับจัดทำรายงานสำหรับนำเสนอผู้บริหารด้วย Power BI Desktop

## ขอบเขตงาน - บริการออกแบบและจัดทำรายงานทางธุรกิจในรูปแบบ Visual Analytics Report ด้วยโปรแกรม Power BI Desktop โดยลูกค้าสามารถกำหนดรูปแบบรายงานที่ต้องการ หรือ แจ้งรายละเอียดความต้องการของรายงานที่ต้องการได้ - มีบริการ Cleansing Data สำหรับกรณีที่ข้อมูลยังไม่เรียบร้อย หรือยากต่อการนำมาสร้าง Visualization - สามารถขอคำปรึกษาได้ฟรี ## เงื่อนไขการทำงาน - Data source ต้องเป็น Data file เช่น Excel, CSV, Text เพื่อความสะดวกในการทำงาน (ลูกค้าสามารถนำกลับไปเชื่อมต่อกับ Database ของลูกค้าได้) - จัดส่งไฟล์งานเป็นไฟล์ pbix ที่ลูกค้าสามารถนำไปใช้งานต่อได้ พร้อมคำแนะนำในการใช้งานอย่างง่าย เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไป Export เป็น PDF หรือ PowerPoint ได้ *ราคา และระยะเวลาในการดำเนินงานอาจมากหรือน้อยกว่าที่ระบุในแพคเกจ ขึ้นกับความยากง่ายของแต่ละงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจัดทำรายงานสำหรับนำเสนอผู้บริหารด้วย Power BI Desktop

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดความต้องการ ขอบเขตของงาน จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบ Data file
  • 2. พูดคุย ให้คำปรึกษา เพื่อให้มีความเข้าใจในเนื้อหาของงานที่ตรงกัน
แพ็กเกจ
Power BI Interactive Dashboard
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1. ลูกค้าจะได้รับ Report/Dashboard ในรูปแบบไฟล์ Power BI ลูกค้าสามารถนำไปเปิดด้วยโปรแกรม Power BI Desktop (Download ได้ฟรี) 2. ราคาที่ระบุเป็นราคาต่อ 1 Dashboard (1 Dashboard มีได้หลายกราฟ ตามความเหมาะสมของข้อมูล) 3. หากต้องการให้ทำการ Clean ข้อมูลให้ด้วยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ตามความยากง่ายของข้อมูล 4. คู่มือคำแนะนำในการใช้งาน เช่น การอ่านค่าของรายงาน, การแปลงรายงานเป็น PDF หรือ PowerPoint เพื่อใช้ในการนำเสนอ *สามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้ง

Power BI Interactive Dashboard + KPI indicator
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. ลูกค้าจะได้รับ Report/Dashboard ในรูปแบบไฟล์ Power BI 2. ตัว Dashboard จะสามารถแสดงผลการวัดของ KPI ตามเงื่อนไขที่ระบุได้ (แสดงเป็นสีเขียว-เหลือง-แดง หรือ แสดงผลด้วยสัญลักษณ์ ตามที่ต้องการได้) 3. ราคาที่ระบุเป็นราคาต่อ 1 Dashboard พร้อมการกำหนดค่า KPI ที่ต้องการ 4. หากต้องการให้ทำการ Clean ข้อมูลให้ด้วยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ตามความยากง่ายของข้อมูล 5. คู่มือคำแนะนำในการใช้งาน เช่น การอ่านค่าของรายงาน, การแปลงรายงานเป็น PDF หรือ PowerPoint เพื่อใช้ในการนำเสนอ *สามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Keattipong

ปัจจุบันเป็น BI Developer / Trainer สอนการใช้งาน Software ของบริษัทเอกชน สามารถใช้งานโปรแกรม Power BI Desktop และ Tableau Desktop เพื่อสร้างรายงานสรุปข้อมูลขององค์กร สามารถออกแบบรายงานให้เหมาะสมกับลักษณะข้อมูล หรือ ธุรกิจของลูกค้าได้ สามารถทำการ Clean ข้อมูล ก่อนนำเข้าใน Data Model ได้

03/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน