รับแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ, application essay โดยศิษย์เก่า top10 US university

รับปรึกษาและ edit application essay และ thesis proposal สำหรับสมัครเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทเศ โดยศิษย์เก่า top10 US university และ National University of Singapore

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ, application essay โดยศิษย์เก่า top10 US university

  • 1. 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการส่งเอกสารมาให้ประเมิน (ร่าง application assay ที่ต้องการให้ช่วย, เอกสารที่ต้องการให้แปล ฯลฯ)
  • 2. 2. ตกลงราคาและวันเวลาในการส่งมอบงาน พร้อมส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าพิจารณา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ค่าบริการ 2500 บาท/ essay (ไม่เกิน 500 คำ) หากใช้บริการ 3 essay ขึ้นไป คิดค่าบริการ 2000 บาท / essay รวมบริการดังนี้ 1. การให้คำปรึกษาซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ essay questions การวิเคราะห์ profile ของผู้สมัคร และ content ที่ควรนำเสนอใน essay พื่อตอบโจทย์สาขาและมหาวิทยาลัยที่สมัคร (e-meeting ไม่เกิน 2 ครั้ง) 2. ช่วยปรับและ edit (ลูกค้าต้องมีร่าง essay หรือ content ของตัวเองมาก่อน) จนได้ essay ที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ใน format พร้อมส่ง Adcom โดยลูกค้าจะได้รับไฟล์ทั้งในรูปแบบ Pdf และ Word

ฟรีแลนซ์
Kriangkrai

รับปรึกษา resume, essay, thesis ภาษาอังกฤษ โดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย top 10 ของอเมริกา

01/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน