รับเขียนบทความภาษาอังกฤษทุกประเภท

- เขียนบทความภาษาอังกฤษ (เท่านั้น) ทุกประเภท เช่น บล็อก นิตยสาร abstract CV Resume - ตกลงหัวข้อ รายละเอียด ของคอนเทนท์ - ตกลงราคา - สามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง - ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความบทความแต่ละประเภทและจำนวนหน้าตามตกลง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนบทความภาษาอังกฤษทุกประเภท

  • 1. รับหัวข้อ รายละเอียด ของงาน
  • 2. รับตัวอย่างงานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการประเมินราคา (ถ้ามี)
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- บทความทั่วไป ไม่เน้นความรู้เฉพาะทาง เช่น การแพทย์ หรือ กฏหมาย - ใช้ภาษาอังกฤษกึ่งทางการหรือตามความต้องการของลูกค้าตามตกลง - บทความเป็นบทความที่เขียนโดยใช้ภาษาของทางเราทั้งหมด ไม่มีการลอกเลียนแบบใดๆ ทั้งสิ้น - อาจมีการเรียบเรียงเนื้อหาจากแหล่งอื่นหากจำเป็น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า โดยหากมีการเอาเนื้อหาจากแหล่งอื่นมาดัดแปลง เรียบเรียงใหม่ ทางเราจะจัดทำ citation แบบ APA

ฟรีแลนซ์
ธนาธิป

เป็นคนรักอิสระ และก็ชอบใช้ชีวิตอิสระด้วยเช่นกัน มีภาษาอังกฤษเป็นชีวิตจิตใจ จนจะพูดภาษาไทยไม่เป็นแล้ว

11/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
75 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน