รับพิสูจน์อักษรและไวยากรณ์งานภาษาอังกฤษทุกประเภท

1. ลูกค้าอธิบายงานที่จะให้พิสูจน์อักษร 2. นับจำนวนคำหรือตกลงเหมาจ่าย 3. ตกลงราคาของงาน 4. ส่ง draft เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบเพื่อความพึงพอใจสูงสุด 5. สามารถแก้ไขงานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง 6. ส่งมอบงาน final ครั้งสุดท้าย

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- รับพิสูจน์อักษรงานภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น งานทางวิชาการ บทความ ข่าว เป็นต้น - ตรวจเช็คไวยากรณ์ ตัวสะกด การใช้คำใน context ต่างๆตามหลักภาษาอังกฤษ - ตรวจทานการใช้เครื่องหมาย comma, exclamation, colon, semi-colon และอื่นๆ - สามารถจัดย่อหน้า และตำแหน่งข้อความ ของแต่ละ paragraph ได้ตามความต้องการ (On Request) - ยินดีแก้ไขหรือตรวจแก้งานตามความต้องการของลูกค้า - ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับปริมาณ Word Count โดยจะไม่เกิน 3 วัน

ฟรีแลนซ์
ธนาธิป

เป็นคนรักอิสระ และก็ชอบใช้ชีวิตอิสระด้วยเช่นกัน มีภาษาอังกฤษเป็นชีวิตจิตใจ จนจะพูดภาษาไทยไม่เป็นแล้ว

11/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน