รับทำบัญชี ยื่นภาษี ตรวจสอบบัญชี รับรองงบการเงิน (CPA) ปิดงบเปล่า ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

- รับทำบัญชี ปิดงบ ยื่นภาษี ราคาเริ่มต้น 2500 บาทต่อปี (งบเปล่า) >> พิเศษ รับปิดงบเปล่า ราคาเริ่มต้น 7,500 บาท (รวมผู้สอบและยื่นงบ ยื่นภาษีแล้ว) - ตรวจสอบบัญชี รับรองงบการเงิน พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี ระบบควบคุมภายใน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ที่มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ Big 4 >> ราคาเริ่มต้นค่าบริการตรวจสอบบัญชี เพียง 4,500 บาท (สำหรับงบการเงินเปล่าที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี) โดยค่าบริการตรวจสอบบัญชี ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลักษณะธุรกิจ และปริมาณเอกสารของบริษัทลูกค้า - เราปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด - เราทำความเข้าใจธุรกิจลูกค้าและมีการวางแผนงานก่อนเข้าตรวจสอบ ทำให้ลดภาระของลูกค้า ในการ support ผู้ตรวจสอบบัญชี - ระยะเวลาในการตรวจสอบและรับรองงบการเงินอยู่ที่ประมาณ 1 วันถึง 1 สัปดาห์ นับจากวันที่ได้รับเอกสารและหลักฐานในการตรวจสอบครบถ้วน - พร้อมให้คำปรึกษาด้านระบบบัญชี คำแนะนำทางด้านภาษี ข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน - สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชี ยื่นภาษี ตรวจสอบบัญชี รับรองงบการเงิน (CPA) ปิดงบเปล่า ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

  • 1. - พูดคุย ทำความเข้าใจธุรกิจ รายการบัญชี และงบการเงินของผู้รับบริการ
  • 2. - พิจารณารับงาน ประเมินค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
รับรองงบการเงินโดยผู้สอบ CPA
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

แพคเกจเริ่มต้น รับรองและแสดงความเห็นต่องบการเงิน พร้อมคำแนะนำต่างๆอย่างเป็นกันเอง (ราคาเริ่มต้นค่าบริการตรวจสอบบัญชี 4,500 บาท สำหรับงบการเงินเปล่าที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี) สิ่งที่ผู้รับบริการจะได้รับ - เล่มรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 1-3 เล่ม (มีลายเซ็นของผู้สอบบัญชี) - ไฟล์หน้ารายงานแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี .pdf (สแกนจากเล่มรายงาน), .docx (ไม่มีลายเซ็น) - ไฟล์งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว .pdf, .docx

ปิดงบเปล่า (รวมผู้สอบ)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. ปิดงบการเงิน 2. รับรองโดยผู้ตรวจสอบ (CPA) 3. ยื่นแบบภงด.50 (ภาษีประจำปี) 4. นำส่งสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น 5. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 6. โฆษณาหนังสือพิมพ์เชิญประชุม 7. แบบนำส่งงบการเงิน 8. ยื่นแบบ e-Filing งบการเงิน.

รับทำบัญชี พร้อมยื่นงบ ยื่นภาษี (ครบวงจร)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

*ไม่มีการรับรองโดยผู้ตรวจสอบ (CPA) ถ้ารวมลายเซ็นผู้สอบด้วยให้เลือกอีกแพ็กเกจ หรือทักมาสอบถามค่ะ 1. ปิดงบการเงิน 2. ยื่นแบบภงด.50 (ภาษีประจำปี) 3. นำส่งสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น 4. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 5. โฆษณาหนังสือพิมพ์เชิญประชุม 6. แบบนำส่งงบการเงิน 7. ยื่นแบบ e-Filing งบการเงิน

ฟรีแลนซ์
Kate

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ (BIG 4) 8 ปี จนถึงระดับผู้จัดการ (Manager) และประสบการณ์ทำงานตรวจสอบระบบควบคุมภายใน (Internal Audit) 3 ปี พร้อมให้คำแนะนำ ปรึกษาระบบบัญชี ระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบบัญชีและงบการเงินอย่างเชี่ยวชาญค่ะ

08/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน