รับปรึกษา แก้ Code แก้ไขปัญหาด้าน IT ทั่วไป

+ รับปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่คุณลูกค้าต้องการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบ็ดเตล็ด หรือปัญหาเฉพาะทาง อาทิ ปัญหาฮาร์ดแวร์ ปัญหา Windows และอุปกรณ์ต่อพ่วงทั่วไป + รับแก้โค้ดต่าง ๆ งานโปรเจค รับทำงาน การบ้าน ในด้าน IT

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

คำแนะนำ/การแก้ไขปัญหาที่คุณลูกค้าต้องการ (Helpdesk) หากต้องการแก้ Code โปรแกรม ราคาจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการทำงาน รวมไปถึงความยากง่ายของระบบฯ ครับ

ฟรีแลนซ์
Kasidet
Kasidet

- กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. (คาดว่าจะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2) - มีประสบการณ์การพัฒนาซอฟต์แวร์สาย Windows Application ผ่าน .NET Framework เป็นพิเศษ - สามารถเข้าใจภาษา C, C#, SQL, Java, VB, PHP ได้เป็นอย่างดี แต่จะถนัดการพัฒนาระบบ Standalone เป็นพิเศษ - มีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยอาจารย์ ให้ภาควิทยาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 ปี

01/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
7 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน