จัดทำแผนการตลาด ไบเบิ้ลธุรกิจ

จัดทำแผนการตลาด และกลยุทธ์ธุรกิจ ออนไลน์ + ออฟไลน์ - จัดทำแผนการตลาดผูกกับทฤษฏี PDF - จัดทำแผนการตลาดนำเสนอ PPT - วิเคราะห์ Inside ของลูกค้า และทดสอบสมมุติฐาน - ทำตัววัดผลแคมเปญทางการตลาด - ออกแบบผังกระบวนการสร้างรายได้ทางการตลาด และวัดผลแต่ละขั้นตอน - ทำแผนงบประมาณการตลาดใน - ทดสอบ Idea และ ดำเนินการแก้ไข - นำเสนอการสำรวจกลุ่มลูกค้า - ค้นหา Digital Tools ที่เหมาะสม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จัดทำแผนการตลาด ไบเบิ้ลธุรกิจ

  • 1. ประชุมแนวทาง
  • 2. เสนอแพคหลังประชุม
แพ็กเกจ
Basic Marketing Plan
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

จัดทำแผนการตลาด และกลยุทธ์ธุรกิจ ออนไลน์ + ออฟไลน์ - จัดทำแผนการตลาดผูกกับทฤษฏี PDF - จัดทำแผนการตลาดนำเสนอ PPT - ทำตัววัดผลแคมเปญทางการตลาด - ออกแบบผังกระบวนการสร้างรายได้ทางการตลาด และวัดผลแต่ละขั้นตอน - ทำแผนงบประมาณการตลาดในปี 2021 - ค้นหา Digital Tools ที่เหมาะสม

Marketing Plan B
ระยะเวลาในการทำงาน 40 วัน

จัดทำแผนการตลาด และกลยุทธ์ธุรกิจ ออนไลน์ + ออฟไลน์ - จัดทำแผนการตลาดผูกกับทฤษฏี PDF - จัดทำแผนการตลาดนำเสนอ PPT - สำรวจพื้นที่การขายเพื่อหาความต้องการของลูกค้า (ขั้นต่ำ 3 ครั้ง) * ตามช่องทางการขายของลูกค้า - วิเคราะห์ Inside ของลูกค้า และทดสอบสมมุติฐาน - ออกแบบผังกระบวนการสร้างรายได้ทางการตลาด และวัดผลแต่ละขั้นตอน - ทำแผนงบประมาณการตลาดใน - นำเสนอการสำรวจกลุ่มลูกค้า

ขั้นสูง
ระยะเวลาในการทำงาน 65 วัน

จัดทำแผนการตลาด และกลยุทธ์ธุรกิจ ออนไลน์ + ออฟไลน์ - จัดทำแผนการตลาดผูกกับทฤษฏี PDF - จัดทำแผนการตลาดนำเสนอ PPT - ทำวิจัยตลาด - Action plan - ตัวชี้วัด Plan - วิเคราะห์ Inside ของลูกค้า และทดสอบสมมุติฐาน - ออกแบบผังกระบวนการสร้างรายได้ทางการตลาด และวัดผลแต่ละขั้นตอน - ทำแผนงบประมาณการตลาดในปี 2020 - นำเสนอการสำรวจกลุ่มลูกค้า

ฟรีแลนซ์
กานต์

นอร์มติง มาร์เก็ตติ้ง อยู่ในบริษัท นิโคร กรุ๊ป จำกัด รับบริการเกี่ยวกับด้านการตลาดสมัยใหม่ ดูแล ปรึกษา จัดทำแผนการตลาด สำหรับสินค้าหรือบริการของท่าน มีทั้ง ทำแผนการตลาด ทำเว็บไซต์ หรือทำ Artwork ในรูปแบบบริษัทระดมสมองกันเพื่อให้งานของคุณดีที่สุด

09/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน