ปรับ essay resume แก้grammar โดยบัณฑิตจบโทจากมหาวิทยาลัย Top 3 ของโลก INSEAD ที่ฝรั่งเศส

รับปรับรูปประโยค ภาษา ของ essay และ resume ภาษาอังกฤษ เพื่อสอบเข้า สมัครงาน หรือ report ต่างๆ ให้สละสลวย และมีการใช้ grammar ที่ถูกต้อง โดยบัณฑิตจบตรีจากออสเตรเลียและโทจากมหาวิทยาลัย Top 3 ของโลก INSEAD ที่ฝรั่งเศส และบัณฑิตจุฬาฯ หลักสูตรนานาชาติ โดยมีคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษตามที่ระบุในช่องประสบการณ์ทำงาน สามารถดูงานเขียนที่ผ่านมาในภาพด้านบน และห้ามคัดลอกงานเขียนในภาพไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้าต้องมีงานเขียนที่พร้อมให้ปรับในรูปแบบ paragraph ลูกค้าสามารถแก้งานได้ 2 ครั้ง ลูกค้าสามารถใช้ word count ใน Microsoft word เพื่อคิดคำนวนราคาเบื้องต้น การศึกษา: 1. Kanokporn •INSEAD, Master in Business Administration (France) •Queensland University of Technology, Bachelor of Business (Australia) •McGill University, Exchange (Canada) ตำแหน่งงาน: Management Consultant 2. Kamolpan •Chulalongkorn University, Bachelor in Business Administration (international program) •Lancaster University, Exchange (UK)

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

รับปรับปรุง essay, SOP, resume, หรือรายงานทุกชนิด จำนวน 500 คำ หรือ ความยาว 1 หน้า โดยสามารถแก้ได้ 2 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Kanokporn

Kanokporn Areevijit •INSEAD, Master in Business Administration (France) •Queensland University of Technology, Bachelor of Business (Australia) •McGill University, Exchange (Canada) ตำแหน่งงาน: Management Consultant / Strategy Team Lead

02/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
19 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน