รับแบ่งชำระ

รับปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย Noratial Service ร่าง/ตรวจสัญญาภาษาอังกฤษ-ไทย จัดทำเอกสารต่างๆ

1. ส่งรายละเอียดเบื้องต้นของปัญหากฎหมาย สัญญาที่ต้องการให้ร่างหรือตรวจ NDA MOU หรือเอกสารที่ต้องการให้จัดทำ รวมถึงกำหนดระยะเวลาส่งมอบงาน 2. พิจารณาว่าสามารถรับทำงานดังกล่าวได้ในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ (เนื่องจากกฎหมายแบ่งเป็นหลายสาขาซึ่งอาจต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง อีกทั้งข้อกฎหมายบางประเภทอาจต้องใช้ระยะเวลาในการค้นคว้าเพิ่มเติม) 3. ประเมินราคา และกำหนดส่งมอบงาน 4. ชำระเงินให้ครบถ้วน 5. ตรวจและส่งมอบงาน p.s. - หากมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมสามารถติดต่อเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพิ่มเติม หรืออาจมีการนัดประชุมเพิ่มเติมสำหรับงานบางประเภท - หลังจากส่งมอบงาน สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ 1- 2 ครั้ง (แล้วแต่งาน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย - ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากลูกความจะถูกเก็บเป็นความลับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย Noratial Service ร่าง/ตรวจสัญญาภาษาอังกฤษ-ไทย จัดทำเอกสารต่างๆ

  • 1. ส่งรายละเอียดเบื้องต้นของปัญหากฎหมาย สัญญาที่ต้องการให้ร่างหรือตรวจ หรือเอกสารที่ต้องการให้จัดทำ
  • 2. พิจารณาว่าสามารถรับทำงานดังกล่าวได้ในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ (เนื่องจากกฎหมายแบ่งเป็นหลายสาขาซึ่งอาจต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง อีกทั้งข้อกฎหมายบางประเภทอาจต้องใช้ระยะเวลาในการค้นคว้าเพิ่มเติม)
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

จัดทำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ราคาเริ่มต้น 500 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน

ฟรีแลนซ์
Karanaporn

• Lawyer with a certification of the Barrister at Law and Lawyer License. • Specializing in contract drafting and reviewing, as well as all corporate works such as company registration. • Queen Mary University of London, UK • University of Kent, UK • Thammasat University

10/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
23 ครั้ง
ขายได้
16 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน