แปลงานทั่วไป [TH >> ENG และ ENG >> TH]

== ประเภทงาน == - บทความ - บทคัดย่อ, งานวิจัยต่างๆ - บันทึกการประชุม - เอกสารต่างๆ ที่ไม่ต้องการตราประทับรับรอง - ข้อความเพื่อการโฆษณาสำหรับเว็บเพจหรือเว็บไซต์ - เว็บไซต์ (สามารถแปลในโค้ด html หรือ php ได้) ***ไม่รับงานแปลเอกสารราชการทีี่ต้องการตราประทับรับรองค่ะ*** == บริการเพิ่มเติม == - สามารถส่งตัวอย่างให้ทดลองแปลทาง inbox ได้ไม่เกิน 5 บรรทัด - แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง - งานแปล TH > EN ตรวจสอบด้วย Grammarly Premium - งานแปล EN > TH ตรวจสอบการสะกดคำตามราชบัณฑิต - จัดหน้าให้ตาม format ที่ลูกค้าต้องการ หากไม่มี format เฉพาะ จะจัดหน้าตามต้นฉบับที่ส่งมาให้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลงานทั่วไป [TH >> ENG และ ENG >> TH]

  • 1. ผู้จ้างงานส่งต้นฉบับให้ฟรีแลนซ์ประเมินราคา+กำหนดส่งงาน
  • 2. เมื่อตกลงราคา+กำหนดส่งงานเรียบร้อยแล้ว ฟรีแลนซ์จะเริ่มแปลงานทันที
แพ็กเกจ
แปลจากภาษาอังกฤษ >> ภาษาไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานแปลความยาว 1 หน้า A4 (cordia 14 pt.; single spacing) - แปลแบบเน้นตามโครงสร้างภาษาเดิม หรือเน้นเก็บความหมาย (ขึ้นอยู่กับผู้จ้าง) - ตรวจการสะกดคำ+รายละเอียดอื่นๆ ให้เรียบร้อยก่อนส่ง - จัดหน้าตาม format ของต้นฉบับหรือตามที่ผู้จ้างต้องการ - แก้งานได้ฟรี 2 ครั้ง NOTE: - สำหรับงานด่วน รบกวนติดต่อเพื่อเช็คคิวก่อน และมีค่าบริการเพิ่มเติมค่ะ (เกิน 10 หน้า A4 ภายใน 24 ชั่วโมง หรือ มากกว่า 4 หน้า A4 ภายใน 6 ชั่วโมง) - ค่าแปลนี้เป็นราคาโดยประมาณ สามารถส่งไฟล์เพื่อสอบถามราคาจริงของงานแต่ละชิ้นก่อนได้ค่ะ

แปลจากภาษาไทย >> ภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานแปลความยาว 1 หน้า A4 (cordia 14 pt.; single spacing) - แปลแบบเน้นตามโครงสร้างภาษาเดิม หรือเน้นเก็บความหมาย (ขึ้นอยู่กับผู้จ้าง) - ตรวจการสะกดคำ+รายละเอียดอื่นๆ ให้เรียบร้อยก่อนส่ง - จัดหน้าตาม format ของต้นฉบับหรือตามที่ผู้จ้างต้องการ - แก้งานได้ฟรี 2 ครั้ง NOTE: - สำหรับงานด่วน รบกวนติดต่อเพื่อเช็คคิวก่อน และมีค่าบริการเพิ่มเติมค่ะ (เกิน 10 หน้า A4 ภายใน 24 ชั่วโมง หรือ มากกว่า 4 หน้า A4 ภายใน 6 ชั่วโมง) - ค่าแปลนี้เป็นราคาโดยประมาณ สามารถส่งไฟล์เพื่อสอบถามราคาจริงของงานแต่ละชิ้นก่อนได้ค่ะ

แปลด่วน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แปล+ส่งงานด่วนภายในระยะเวลาที่กำหนด - แปลมากกว่า 10 หน้า A4 ภายใน 24 ชั่วโมง - แปลมากกว่า 7 หน้า A4 ภายใน 12 ชั่วโมง - แปลมากกว่า 4 หน้า A4 ภายใน 6 ชั่วโมง

ฟรีแลนซ์
Salila

รับแปลงานทุกประเภท - วิทยานิพนธ์/ งานวิจัย - บทคัดย่อ - บทความเพื่อนำขึ้นเว็บไซต์ (พร้อม seo คีย์เวิร์ด) - เอกสารรายงานผลประกอบการ/ เอกสารการประชุม - ข้อความเพื่อการโฆษณาสำหรับเว็บเพจและเว็บไซต์ต่างๆ

03/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
32 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน