รับพิมพ์งานและบันทึกข้อมูลทั้งไฟล์ word excel power point

รับพิมพ์งานและบันทึกข้อมูลทั้งไฟล์ word excel power point

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานและบันทึกข้อมูลทั้งไฟล์ word excel power point

  • 1. คุยรายละเอียดของงาน ต้องการงานรูปแบบไหน ไฟล์งานสกุลอะไร ตกลงระยะเวลาการส่งงาน
  • 2. เสนอราคา ปรับเปลี่ยนราคาตามความเหมาะสมของงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

250 บาทต่อจำนวนหน้าไม่เกิน 25 หน้า สามารถส่งไฟล์กลับให้ลูกค้าได้ทั้ง .pdf .docx .elsx และ .pptx

ฟรีแลนซ์
kanyarat

ฉันเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่อยงานสาธารณสุข จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Microsoft เช่น word excel power point photo shop และ โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ขั้นพื้นฐานได้ มีความเข้าใจภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง

05/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน