รับให้คำปรึกษา วางแผน และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

👉🏻 ให้คำปรึกษาเรื่องการยื่นภาษี สิทธิลดหย่อนต่างๆ 👉🏻 ช่วยวางแผนเพื่อให้เสียภาษีในอัตราที่เหมาะสม 👉🏻 ช่วยกรอกข้อมูลและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91/94) ผ่านระบบออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติม

(กรณีมีการแก้ไขรายการเพิ่มเติมหลังจากคำนวณภาษีแล้ว ขอคิดค่าบริการเพิ่มครั้งละ 50 บาท)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับให้คำปรึกษา วางแผน และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  • 1. ให้คำปรึกษา และแนะนำ
  • 2. ลงทะเบียนยื่นแบบภ.ง.ด.ทางอินเตอร์เน็ต
แพ็กเกจ
ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(เงินเดือน,ค่าจ้าง)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

หลังยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว ลูกค้าจะได้รับแบบภาษีฯพร้อมใบเสร็จรับเงินค่าภาษี(ถ้ามี)เป็นหลักฐานในการยื่นภาษีฯจากสรรพากร ซึ่งทางเราจะส่งหลักฐานให้ลูกค้าในรูปแบบไฟล์ PDF และหากลูกค้าต้องการคำแนะนำสำหรับการวางแผนภาษีในปีถัดไป ทางเรายินดีให้คำแนะนำผ่านช่องทางที่ลูกค้าสะดวก โดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม

ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(เงินเดือน,ค่าจ้าง,ขายสินค้าแบบมีการจดทะเบียนพาณิชย์)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

หลังยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว ลูกค้าจะได้รับแบบภาษีฯพร้อมใบเสร็จรับเงินค่าภาษี(ถ้ามี)เป็นหลักฐานในการยื่นภาษีฯจากสรรพากร ซึ่งทางเราจะส่งหลักฐานให้ลูกค้าในรูปแบบไฟล์ PDF และหากลูกค้าต้องการคำแนะนำสำหรับการวางแผนภาษีในปีถัดไป ทางเรายินดีให้คำแนะนำผ่านช่องทางที่ลูกค้าสะดวก โดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม

ฟรีแลนซ์
กัญญาพิชญ์

เรียนจบด้านการบริหารธุรกิจ/การบัญชี ทำงานด้านบัญชีมาร่วม 10 ปี มีความรู้เรื่องการวางแผนภาษี การวางแผนการเงิน การยื่นภาษีบุคคล

01/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน