รับวางแผนทางการเงิน

รับวางแผนการเงินโดยมืออาชีพผู้มีประสบการณ์ทางด้านวางแผนการเงิน ปรึกษาฟรี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวางแผนทางการเงิน

  • 1. พูดคุยถึงวัตถุประสงค์และขอบเขตการทำงานคร่าวๆ
  • 2. พูดคุยในรายละเอียดเพื่อเก็บข้อมูล
แพ็กเกจ
วางแผนการเงินส่วนบุคคล ระยะสั้น-ระยะยาว
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

พูดคุยอธิบายรายละเอียดและตอบข้อสงสัยอย่างเป็นกันเอง ทำให้เรื่องวางแผนการเงินเป็นเรื่องง่าย ลูกค้าจะได้รับรายงานที่จะเป็นแนวทาง รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ เพื่อให้เป้าหมายทางการเงินของลูกค้าสำเร็จตามต้องการ รวมถึงติดตามและทบทวนแผนการปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง

วางแผนเกษียณ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ชีวิตยามเกษียณต้องเตรียมพร้อมด้านใดบ้าง ต้องมีเงินใชเ้ท่าไหร่จึงจะเพียงพอ. เราสามารถช่วยออกแบบชีวิตยามเกษียณได้ อยู่แบบพอเพียง อยู่แบบชิลๆ คำนวณเงินเก็บต่อเดือน ควรวางแผนอย่างไรบ้าง

ฟรีแลนซ์
คนึงนิจ

ให้บริการวางแผนการเงินภายใต้ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ให้บริการวางแผนการเงิน วางแผนเกษียณ วางแผนภาษี ให้คำปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต สุขภาพ ฯ

07/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน