สืบทรัพย์ และ บังคับคดี

สืบหาทรัพย์สิน ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ไม่ว่าจะเป็น บ้าน, รถ, ที่ดิน และอื่นๆ ดำเนินการบังคับคดี ยึด อายัดทรัพย์ หรือขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ ดำเนินการบังคับคดี ขับไล่ทั้งลูกหนี้ตามคำพิพากษา และบุคคลอื่นๆที่อยู่ในที่ดิน ยื่นคำร้อง /คำขอ /คำแถลง ต่างๆ ในชั้นบังคับคดี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สืบทรัพย์ และ บังคับคดี

  • 1. ลูกค้าจัดส่งคำพิพากษาให้กับทางสำนักงาน
  • 2. สำนักงาจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้ลูกค้าลงนาม
แพ็กเกจ
ยื่นคำร้อง/ คำขอ / คำแถลง ในชั้นบังคับคดี
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1.คำร้องขอถอนการยึดทรัพย์ 2.คำร้องขอถอนการอายัด 3.คำร้องขอรับเงิน 4.คำร้องขอวางทรัพย์ 5.คำขอรับชำระหนี้ 6.คำร้องขอไกล่เกลี่ย 7.คำร้องทั่วไป และคำร้อง / คำขอ /คำแถลง อื่นๆ ในการยื่นคำร้อง / คำขอ /คำแถลง ในชั้นบังคับคดี ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันดังนี้ 1.ลูกค้าสามารถตัดสินใจว่าจะให้สำนักงานดำเนินการให้ทั้งหมด (ราคาเริ่มต้นที่ 2,500 บาท) 2.ลูกค้าดำเนินการเองแต่ให้สำนักงานจัดเตรียมเอกสารให้ (1,500 บาท) ทั้งนี้หากลูกค้าเลือก ข้อ 1. ทางสำนักงานขอคิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มเติม

สืบทรัพย์
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. ลูกค้าส่งคำพิพากษามาให้สำนักงาน 2. สำนักงานจัดทำหนังสือมอบอำนาจยึดทรัพย์ส่งให้ลูกค้า 3. ดำเนินการสืบทรัพย์ 4. แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการสืบทรัพย์

บังคับคดี
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ยื่นคำร้องขอตั้งเรื่องบังคับคดี เพื่อดำเนินการบังคับคดีไม่ว่าจะเป็นการยึด อายัด หรือขายทอดตลาด ราคาเริ่มต้นที่ 7,500 บาท *ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ หากมีหรือเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ทางสำนักงานมีใบเสร็จให้ทุกรายการ

ฟรีแลนซ์
kansuda

ทำงานโดยผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี จากบริษัท ธรรมสำเร็จ จำกัด

10/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน