ปรึกษาเริ่มต้นการทำบัญชี ,รับทำบัญชี/ ยื่นภาษี

1. สอบถาม พูดคุย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ 2. ประเมินราคาจากจำนวนบิล (รายการซื้อขาย) 3. ลูกค้าจัดส่งเอกสารสำคัญทางบัญชี (รายเดือน) 4. ฟรีแลนซ์ทำการบันทึกบัญชี และจัดทำรายละเอียดประกอบงบ พร้อมยื่นภาษี ภ.ง.ด1,3,53 ภ.พ.30 (ถ้ามี) 5. จัดทำแบบ ภ.ง.ด.50, บอจ.5, สบช.3 เพื่อนำยื่น E-filling ทางอินเตอร์เน็ต -- ลูกค้าจัดเก็บเอกสาร (ซื้อ-ขายที่เกี่ยวกับบริษัท) ทุกรายการ และกำหนดระยะเวลาการรับ-ส่งเอกสารเพื่อบันทึกบัญชีทุกเดือน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ปรึกษาเริ่มต้นการทำบัญชี ,รับทำบัญชี/ ยื่นภาษี

  • 1. สอบถาม พูดคุย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ
  • 2. ประเมินราคาจากจำนวนบิล (รายการซื้อขาย)
แพ็กเกจ
เอกสารไม่เกิน 10 รายการ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1. งบทดลอง 2. บัญชีแยกประเภท 3. ใบเสร็จ/แบบนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 4. ทะเบียนสินทรัพย์ 5. งบการเงิน ทุกรายการเป็นไฟล์ .pdf

สมัครใช้บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต e-Filing **กรณีลูกค้ายังไม่ได้สมัคร
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

User name + Password ของบริษัทฯที่จะใช้ยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ตในทุกเดือน/ปี

ฟรีแลนซ์
Kanokwan

ชื่นชอบในการออกแบบสื่อภาพนิ่งทั้งทางการและไม่ทางการ เต็มใจให้บริการตามแบบที่ลูกค้าต้องการค่ะ

09/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน