รับพิมพ์งาน TH/EN ,หาข้อมูล,ทำรายงาน, และอื่นๆ

- รับพิมพ์เอกสารตามต้นฉบับทุกรูปแบบที่ต้องการ เช่น Word,Powerpoint,Pages รับได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - รับหาข้อมูลทำรายงานต่างๆ (ตามความยากง่าย)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน TH/EN ,หาข้อมูล,ทำรายงาน, และอื่นๆ

  • 1. ผู้จ้างแจ้งรายละเอียดของงานที่ต้องการให้ทำ เช่น เอกสารต้นฉบับ รูปแบบการจัดวางที่ต้องการ รูปแบบและขนาดตัวอักษร
  • 2. ตกลงราคาและกำหนดวันและเวลาการส่งงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- เริ่มต้น250 พิมพ์งานตั้งแต่ 1-20 หน้ากระดาษA4 (ส่วนเกินหน้าล่ะ10บาท) - ใช้เวลาในการทำ 2-5 วัน ** งานด่วนรับ 1-2 วัน คิดเพิ่ม 100 บาท**

ฟรีแลนซ์
Chanakan

เป็นนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ ประสบการณ์ในการทำงาน,หาข้อมูลทำรายงาน,พิมพ์งายทั้งภาษาไทยและอังกฤษ,Power Point และอื่นๆ

05/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน