ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการปรับปรุงธรุกิจ และผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจ

จากประสบการณ์ในการบ่มเพาะ และเป็นที่ปรึกษากับนักศึกษา, Startup, และผู้ประกอบการ กว่า 7 ปี จึงอยากให้ประสบการณ์ที่มีช่วยกลุ่มผู้ประกอบการที่กำลังมองหาวิธีในการปรับปรุงธรุกิจให้แข็งขันในตลาด และเติบโตได้ต่อไป

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการปรับปรุงธรุกิจ และผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจ

  • 1. 1. ตกลงขอบข่ายการทำงานเบื้องต้นกับลูกค้า การให้คำปรึกษานี้สามารถจ้างเป็นรายชั่วโมง รายวัน หรือเหมาจ่ายได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
  • 2. 2. ที่ปรึกษาทำสรุปขอบข่ายพร้อมรายละเอียดของงานในรูปแบบเอกสาร "ข้อตกลงการทำงาน" เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า พร้อมใบเสนอราคาให้ลูกค้าพิจารณาอนุมัติ
แพ็กเกจ
แพ็คเกจ A ไอเดียสร้างธุรกิจ : นึกไม่ออกว่าจะทำอะไรดี หรือจะเริ่มอย่างไร
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- แนะนำเครื่องมือให้การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ - กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ - วางเป้าหมายให้ชัดเจนให้กับการเริ่มต้นธุรกิจ -ให้คำปรึกษาผ่าน Google meet หรือ LINE ก็ได้ครับ ราคา 690 บาท ให้คำปรึกษาแบบกระชับใน 30 นาที

แพ็คเกจ B คู่คิดธุรกิจ : มีธุรกิจแล้ว มีแผนแล้วแต่ไม่แน่ใจ หรืออยากปรับปรุงให้ดีขึ้น
ระยะเวลาในการทำงาน 50 วัน

- แนะนำวิธีการให้การกำหนดเป้าหมาย สร้างสรรค์กลยุทธที่เหมาะกับสินค้าและบริการ - แนะนำแนวทางในการใช้ Digital Marketing - กำหนดตัวชี้วัด และกำหนดเป้าหมาย -ให้คำปรึกษาผ่าน Google meet หรือ LINE ก็ได้ครับ ราคา 1,200 บาท ให้คำปรึกษาแบบกระชับใน 50 นาที

แพ็คเกจ C เพิ่มประสิทธิภาพแบบถึงแก่นธุรกิจ : ต้องการพบปะและให้ที่ปรึกษาร่วมหารือกับทีมในพื้นที่ หรือที่บริษัท
ระยะเวลาในการทำงาน 120 วัน

- On-site หารือกลยุทธแบบตัวต่อตัว (ทีมบริหารไม่เกิน 3 ท่าน) - วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนของสินค้าและบริการ - วางแผนการตลาดด้วย Digital Marketing Campaign - กำหนด Brand Positioning ให้ชัดเจน - วางเป้าหมายของธุรกิจกในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ราคาเริ่มต้น 3,300 บาท/ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงที่ 3 ขึ้นไปคิดค่าบริการชั่วโมงละ 1,400 บาท ให้คำปรึกษาแบบเข้มข้นชัดเจน

ฟรีแลนซ์
Kampon

ประสบการณ์ด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กรชั้นนำมากกว่า 7 ปี มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี, ให้คำแนะนำในการใช้ tools เพื่อสร้างสรรค์ธุรกิจ, เป็น Mentor ในการประกวดทั้งระดับนักศึกษา และ Start up จัดอบรมสัมมนาให้กับภาคธุรกิจและภาคเอกชน

09/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน