จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา - เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร

ให้คำปรึกษาและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา 1) ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โลโก้ แบรนด์สินค้า 2) จดแจ้งลิขสิทธิ์ 3) ยื่นจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร / สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา - เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร

  • 1. แจ้งปัญหาที่ต้องการทราบหรือรายละเอียดที่เกี่ยวกับงาน (เช่น ต้องการขอรับความคุ้มครองในรูปแบบใด เช่น เครื่องหมายการค้า โลโก้ แบรนด์ จำพวกสินค้า / การประดิษฐ์ สูตร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร / งานศิลปะ ภาพถ่าย รูปเขียน source code เพลง) และรบกวนขอ ชื่อ เบอร์โทร อีเมล หรือช่องทางที่สะดวกให้ทีมงานตอบกลับ
  • 2. ทีมงานจะติดต่อกลับไปเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและให้คำปรึกษา
แพ็กเกจ
การยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

สิ่งที่จะได้รับ : หลักฐานการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (ค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมจากรมทรัพย์สินทางปัญญา)

การจดแจ้งลิขสิทธิ์
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

สิ่งที่จะได้รับ : หลักฐานการจดแจ้งลิขสิทธิ์

การยื่นจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร / สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สิ่งที่จะได้รับ : หลักฐานคำขอรับอนุสิทธิบัตร และ/หรือ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

ฟรีแลนซ์
Kamonlak

ที่ปรึกษาและผู้ให้บริการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ เครื่องหมายการค้า โลโก้ แบรนด์สินค้า / สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ / รวมถึงการจดแจ้งลิขสิทธิ์ ทางผู้รับบริการสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อขอรับคำปรึกษาได้ฟรีค่ะ

09/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน