เขียนแบบ,ดราฟแบบ Autocad 2D/3D จากแบบสเก็ตให้พร้อมใช้งาน

- ลูกค้าเตรียมขนาด,ระยะ (สเก็ต) หรือแบบเสก็ตเเนวความคิด ที่จะให้ Design ต่อยอด ก็ได้ ครับ ! - แจกเเจงรายละเอียดงาน ตกลงทำความเข้าใจ ในการทำงานร่วมกัน ! กรณีที่มีการ ออกแบบเพิ่มเติม - แลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อส่วนตัวได้โดยตรง หลังจากที่ชำระเงิน ผ่านระบบแล้ว - เขียนแบบ Drawing ส่งตรวจงานเป็นไฟล์ PDF แก้ไขได้ 3 ครั้ง เอกสารที่จะได้รับคือ ไฟล์ PDF 1 ชุด -DWG. 1 ชุด หรือ รูปแบบไฟล์ การนำเสนออื่นๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนแบบ,ดราฟแบบ Autocad 2D/3D จากแบบสเก็ตให้พร้อมใช้งาน

  • 1. พูดคุยและตกลงเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของงาน เพื่อให้เข้าใจตรงกัน
  • 2. จัดทำและดำเนินงานตามที่ตกลง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- เขียนแบบ Drawing ส่งตรวจงานเป็นไฟล์ PDF แก้ไขได้ 3 ครั้ง หากเกินกว่าจำนวนข้างต้น ก็ยังสามารถแก้เพิ่มได้โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามตกลง ! -เอกสารที่จะได้รับคือ ไฟล์ -PDF 1 ชุด -DWG. 1 ชุด หรือ รูปแบบไฟล์ การนำเสนออื่นๆ

ฟรีแลนซ์
Kajohn

รับเขียนแบบ,ดราฟแบบ Autocad 2D/3D จากแบบสเก็ตให้พร้อมใช้งาน

08/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน