เขียนแบบยื่นขออนุญาต,แบบก่อสร้าง,แบบ 2D 3D,3D Perspective ,ระบบโซล่าเซลล์

แบบบ้านพักอาศัย ค.ส.ล.,อาคารณิชย์,ทาวน์เฮ้าส์,บ้านสำเร็จรูป,บ้านน็อคดาวน์ Render 3D,Video Presentation,BOQ ,เขียนแบบ 2D,3D ระบบโซล่า, Inverter Station

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนแบบยื่นขออนุญาต,แบบก่อสร้าง,แบบ 2D 3D,3D Perspective ,ระบบโซล่าเซลล์

  • 1. รับข้อมูลและความต้องการของลูกค้า
  • 2. ร่างแปลนเสนอลูกค้า(ไม่เกิน 2 ครั้ง)
แพ็กเกจ
แบบยื่นกู้,แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัย ค.ส.ล.(ไม่เกิน 150 ตร.ม.)
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

แบบยื่นกู้,แบบก่อสร้าง(ร่าง3Dฟรี)

แบบ 2D,3D ระบบโซล่า, Inverter Station
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

-แปลนการวางแผงโซล่าบนหลังค่า -แปลน,รูปด้าน Inverter Station 2D,3D

3D Perspective
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

รูป 3D Perspective 8 รูป

ฟรีแลนซ์
ไกรสร

-เขียนแบบยื่นขออนุญาต,แบบก่อสร้าง,แบบ 2D 3D,แบบบ้านพักอาศัย ค.ส.ล.,อาคารพาณิชย์,ทาวน์เฮ้าส์,บ้านสำเร็จรูป, Render 3D,Video Presentation,BOQ -เขียนแบบ 2D,3D ระบบโซล่า, Inverter Station

07/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
1 วัน
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน