milestone

บริการรับคิดและเขียนแผนงานด้านการตลาด

บริการรับคิดและเขียนแผนงานด้านการตลาด ครอบคลุมงานด้านการตลาด สื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อโปรโมทกิจการ บริการ หรือผลิตภัณฑ์ของคุณให้โดดเด่นและแข่งขันในตลาดได้ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ผู้ว่าจ้างสามารถปรับแก้ไขงานได้ 1 ครั้ง โดยเพิ่มระยะเวลาในการทำงานออกไปอีก 3-7 วัน ขึ้นอยู่กับการปรับแก้นั้นว่ามากน้อยเพียงไร กรณีที่ข้อมูลที่แจ้งเพื่อการปรับแก้ ไม่ตรงกับข้อมูลที่บรีฟมาในครั้งแรก ขอเก็บเพิ่มค่าคิดและขึ้นงานใหม่อีก 10,000 บาท และขยายเวลาการทำงานออกไปจากกำหนดเดิมอีก 15 วัน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการรับคิดและเขียนแผนงานด้านการตลาด

  • 1. รับบรีฟข้อมูลจากผู้ว่าจ้าง โดยการเข้าประชุมเพื่อรับข้อมูล สัมภาษณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือรับข้อมูลเป็นไฟล์ทางอีเมล์หรือช่องทางอื่นที่ตกลงกัน
  • 2. นำข้อมูลที่ได้รับมาคิดและเขียนแผนงานด้านการตลาด ครอบคลุมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ไฟล์งานนำเสนอเป็นไฟล์ ppt จัดส่งทางระบบหรือช่องทางที่ได้ตกลงกันไว้

ฟรีแลนซ์
Piriyapandh

เคยเป็นผู้บริหารในฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารในองค์กรใหญ่ๆหลายแห่งมากกว่า 10 ปี ก่อนตัดสินใจออกจากงานประจำมาเป็นฟรีแลนซ์พีอาร์ เน้นส่งมอบงานคุณภาพเหมือนใช้ทีม in house ทำงาน

03/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน