Account Executive งาน Design (Graphic/Interior/Exhibition)

1.ทำหน้าที่ Brief หรือ สรุปไอเดีย ความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทให้กับ ฝ่ายต่างๆในบริษัท 2.ช่วยเหลือให้คำแนะนำ ตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อนนำเสนอลูกค้า 3.คิดและนำเสนองานใหม่ๆ ให้กับบริษัท และลูกค้าของบริษัท อยู่เสมอ 4.ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง เชื่อมประสานงาน ระหว่าง ลูกค้าของบริษัท และ ลูกค้าที่มาใช้บริการกับทางบริษัท 5.พบลูกค้าเพื่อนำเสนองานขายให้กับลูกค้าและรับ Brief กับลูกค้าโดยตรง 6.เมื่อได้รับ Brief จากลูกค้า ต้องมานำเสนองานให้กับฝ่ายงาน หรือ พนักงานในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้รับทราบ 7.เข้าไปติดต่อกับหน่วยงานหรือองค์กรที่กำลังต้องการนำเสนอผลงาน หรือโฆษณาสินค้า โดยจะต้องเข้าไปเจรจากับผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจและสามารถอนุมัติงานชิ้นนั้นให้ได้ 8.ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่าย เป็นตัวกลางเจรจาและแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างลูกค้าและทีมฝ่ายผลิตผลงาน ในบริษัทของตน เพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุดแก่ทั้งสองฝ่ายให้ได้ 9.มีทักษะการสื่อสารและเจรจาที่ดี ต้องสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Account Executive งาน Design (Graphic/Interior/Exhibition)

  • 1. ทำหน้าที่ Brief หรือ สรุปไอเดีย ความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทให้กับ ฝ่ายต่างๆในบริษัท
  • 2. เมื่อได้รับ Brief จากลูกค้า ต้องนำเสนองานให้กับฝ่ายงาน หรือ พนักงานในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้รับทราบ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1.บรีฟรายละเอียดความต้องการของลูกค้า 2.การเข้าร่วมประชุมเพื่อบรีฟทีมผลิตงาน 3.เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอผลงาน

ฟรีแลนซ์
Kanokorn

ถ่ายภาพ, Sub-motion graphic, 3D perspective,รีวิวสินค้า,Admin page

12/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
42 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน