[IELTS 8.0] แปลเอกสารทั้งไทยเป็นอังกฤษ, อังกฤษ-ไทย, TH-ENG and ENG-TH translation

รับแปลงานทุกประเภท รวมถึง ข่าว บลอก เวบไชต์ วิทยานิพนท์ สัญญา งานออฟฟิศ การบ้าน จดหมาย แชต วีดีโอ เป็นต้น รับรองคุณภาพ หากงานมีความผิดพลาดใดๆผมจะทำจนเสร็จสมบูรณ์ ปกติใช้เวลา 1-2 วันในการแปล สอบถามได้ผ่านแชตครับ ผู้แปล มีความสามารถภาษาอังกฤษอย่างดี การันตีด้วย คะแนน IELTS 8 ประสบการณ์แปลเอกสารต่างๆ และ วิทยานิพนท์ 3 ปี ปริญญาตรีวิศวะเคมี ธรรมศาสตร์อินเตอร์ อยู่อเมริกามา 6 ปี I will translate news, blog posts, websites, thesis journals, contracts, homework, letters, chats, videos, etc. You have my guarantee that the work would be of the best quality, and if not, I will correct the work until you are satisfied. The work usually takes 1-2 days to finish. You are welcome to discuss the details by chat if interested. I have a high English and Thai proficiency, guaranteed by my 8.0 IELTS score. I have 3 years in translating office work and post-graduate thesis journals. I have a degree in Chemical Engineering at an international program at Thammasat University.

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ [IELTS 8.0] แปลเอกสารทั้งไทยเป็นอังกฤษ, อังกฤษ-ไทย, TH-ENG and ENG-TH translation

  • 1. รับงานและประเมินราคาและระยะเวลาในการแปล
  • 2. คอนเฟริมราคาและระยะเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เริ่มต้นที่ 250 บาทต่อหน้า ราคางานขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน ถ้างานมีความยาก ราคาก็จะสูงขึ้น หากงานไม่สมบูรณ์ ผมจะแก้ให้จนกว่าลูกค้าจะพอใจกับงาน รับไฟล PDF และ doc ครับ ปกติงานจะเสร็จภายใน 1-2 วัน Prices start at 250 baht per page. The price varies with the difficulty of the work. If the work needed is not complete, I will make sure to correct it until you are satisfied. It usually takes 1-2 days to translate a document. I will take pdf and doc files.

ฟรีแลนซ์
Kenny

เรียนจบวิศวะเคมีที่ ม ธรรมศาสตร์ ภาค อินเตอร์ ได้คะแนน IELTS 8.0 ได้แปลเอกสารมาหลายแบบ งานออฟฟิศ วิทยานิพนธ์ ต่างๆ มีประสบการอยู่ต่างประเทศรวม 6 ปี เป็น Co-Owner IG: OxBookes (Followers 20.1K) ทักมาขอดู Reference งานก่อนได้ครับ

06/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน