รับพิสูจน์อักษร งานวิจัย รายงาน นิยาย เรื่องสั้น แฟนฟิค เอกสารต่างๆ

ตรวจและแก้ไขคำให้ถูกต้องสละสลวย ตรวจแก้การสะกดคำ คำทับศัพท์ เกลาสำนวน ปรับรูปแบบการใช้คำให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ของราชบัณฑิตยสถานและหลักสากลทั่วไป การันตีคุณภาพ ความถูกต้อง และความรวดเร็วค่ะ ราคาเริ่มต้นหน้าละ 8 บาท (ขนาด A4) ขนาดฟอนท์ 16point ขนาด A5 หน้าละ 6 บาท -รับตรวจทานงานเขียน นวนิยาย เรื่องสั้น เอกสารงานวิจัย บทความ ฯลฯ - รับตรวจงานจากไฟล์ออนไลน์ต่างๆและจากต้นฉบับที่เป็นกระดาษ - ตรวจและแก้ไขคำผิด (การสะกดคำผิด, ใช้คำผิดความหมาย, คำฉีก, คำตกหล่น, เรียงรูปประโยคผิด ฯลฯ) ลดคำฟุ่มเฟือย คำซ้ำ คำทับศัพท์ แก้สำนวนให้สละสลวย ยึดตามหลักพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถานและหลักสากลที่ถูกต้อง -ตรวจและแก้ไขการจัดย่อหน้า การเว้นวรรคและใช้เครื่องหมายให้ถูกต้อง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิสูจน์อักษร งานวิจัย รายงาน นิยาย เรื่องสั้น แฟนฟิค เอกสารต่างๆ

  • 1. แจ้งรายละเอียดงาน
  • 2. เสรอราคาและชำระเงิน
แพ็กเกจ
พิสูจน์อักษรไม่เกิน50หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ตรวจและแก้ไขคำผิด แก้คำให้สละสลวย ตรวจและแก้ไขการจัดย่อหน้า การเว้นวรรคและใช้เครื่องหมายให้ถูกต้อง ขนาดฟ้อนท์ 16 pointไม่เกิน 50หน้า ขนาดA4หน้าละ 9บาท ขนาดA5 หน้าละ 7บาท ระยะเวลาทำงาน 4-5วัน

พิสูจน์อักษรมากกว่า50หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ตรวจและแก้ไขคำผิด แก้คำให้สละสลวย ตรวจและแก้ไขการจัดย่อหน้า การเว้นวรรคและใช้เครื่องหมายให้ถูกต้อง ขนาดฟ้อนท์ 16 point มากกว่า 50หน้าคิดตามราคาตามจำนวนหน้า ขนาดA4หน้าละ 8 บาท ขนาดA5 หน้าละ 6บาท ระยะเวลาทำงาน 4-5วัน

พิสูจน์อักษรด่วนภายในวันเดียว
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ตรวจและแก้ไขคำผิด แก้คำให้สละสลวย ตรวจและแก้ไขการจัดย่อหน้า การเว้นวรรคและใช้เครื่องหมายให้ถูกต้อง ขนาดฟ้อนท์ 16 point ขนาดA4หน้าละ 12 บาท ขนาดA5 หน้าละ 7บาท รับได้ไม่เกิน600หน้า /วัน ระยะเวลาทำงาน 24ชั่วโมง

ฟรีแลนซ์
ชลธิรา

สวัสดีค่า รับถอดเทป พิสูจน์อักษร แปลเอกสาร HUSO-ENG KKU เกียรตินิยม การันตีคุณภาพและความถูกต้องของงาน ดูตัวอย่างผลงานและรีวิวบางส่วนได้ค่ะ รับดูแลเพจ/ตอบแชทลูกค้า /ปิดการขายค่ะ ชอบแชทเร็ว มีทักษะและประสบการณ์ด้านการขายและติดต่อประสานงานค่ะ

04/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน