รับปรึกษากฎหมายเบื้องต้นฟรี ว่าความ ตรวจร่างเอกสาร ฯลฯ

1. งานด้านคดีความ งานคดีความกล่าวคือ ทั้งทางแพ่งและทางอาญา ติดตามทวงถามหนี้สิน แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตลอดจนการว่าความในชั้นพิจารณาต่อศาล 2 งานด้านที่ปรึกษาต่างๆ งานที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งโดยทั่วไป บุคคลหรือนิติบุคคลจะมองข้ามไปไม่ให้ความสำคัญ ที่จะจัดจ้างไว้ประจำ 3 งานนิติกรรม-สัญญา งานนิติกรรมสัญญาก็เช่นเดียวกัน คงจะไม่ต่างไปจากงานที่ปรึกษากฎหมายเท่าใดนัก เพียงแต่จะมีการจัดทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร 4 งานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท งานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงแก้ไขทุกๆ อย่าง 5. งานด้าน Notarial Service Attorney ทำคำรับรอง ลายมือชื่อบุคคล เอกสาร ฯลฯ 6. งานอื่นๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับปรึกษากฎหมายเบื้องต้นฟรี ว่าความ ตรวจร่างเอกสาร ฯลฯ

  • 1. 1 ให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรีผ่านกล่องข้อความของ Fast work
  • 2. 2 กรณีต้องการให้ทำคดี หรือดำเนินการอื่นๆหรือบริการอื่นๆ ให้นกความส่งรายละเอียดของคดีหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาในกล่องข้อความของ fast work
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ลูกความจะได้รับการแนะนำแนวทางการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆโดยชัดแจ้ง ในแง่มุมต่างๆ โดยให้การปรึกษาอย่างเป็นกันเอง และให้เข้าใจง่าย พร้อมกับการดูแลเอาใจใส่ในงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยค่าดำเนินการที่สมเหตุสมผล เพราะปัญหาของคุณคือบริการของเราครับ

ฟรีแลนซ์
ธนรรณพ

งานบริการด้านกฎหมาย - ยื่นโนตีส ติดตามทวงถามหนี้ สืบทรัพย์ บังคับคดี - เชี่ยวชาญด้านคดีเด็กศาลเยาวชนฯ - รับว่าความทั่วราชอาณาจักร คดีแพ่ง คดีอาญาและคดีอื่นๆ - เซ็นต์รับรองเอกสาร - รับปรึกษาคดีความ ว่าความ - เป็นที่ปรึกษากฎหมายแก่บริษัท ห้างร้าน ฯลฯ - รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ฯลฯ

08/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน