Motion Graphic

1. พูดคุยรายละเอียด และรวบรวมข้อมูลจากลูกค้า 2. เริ่มเขียน Storyboard (Motion จะให้ดูบอร์ดก่อนเริ่มทำ Graphic ที่จะใช้ในงาน) 3. เริ่มออกแบบ Graphic ที่จะใช้ขยับในโปรแกรม (Motion Graphic) 4. นำ Graphic ไปขยับในโปรแกรม (Motion Graphic) 5. ใส่เสียง Background sound และ เสียงพากย์ (ถ้ามี) (Motion Graphic) 6. จบงานส่งไฟล์เล็กให้ลูกค้าดู (Motion Graphic) 7. แก้งาน ไม่เกิน 2 ครั้ง เกินคิดเพิ่มครั้งล่ะ 5% จากค่าจ้างทั้งหมด * ข้อ1 ใช้เวลางานภายใน 2 วัน หลังจากนั้นจึงเริ่มนับเวลาทำงานจริง

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ราคาเริ่มต้น 4000 บาท/30 วินาที ใช้เวลา 7 วัน ไม่รวมเสียงพากย์

ฟรีแลนซ์
Jitsupa

ขยัน มีความรับผิดชอบสูง มีความคิดสร้างสรค์ ไม่หยุดเรียนรู้

09/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
6 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน