พิสูจน์อักษร บทความ นวนิยาย รายงาน วิทยานิพนธ์ และงานเขียนุกประเภท

งานพิสูจน์อักษร บทความ นวนิยาย และงานเขียนุกประเภท รวมถึงงานด้านวิชาการ รายงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ เอกสารทางราชการ ***ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับรายละเอียดและความยากง่ายของงาน - เป็นนักศึกษาจบใหม่นะครับบ ต้องการหาประสบการณ์ ผ่านงานด้านการเขียนบทความ และงานเอกสารมาเยอะมาก มีความสามารถในการพิสูจน์อักษรจากประสบการณ์ที่ผ่านงานเอกสารมามากมาย มั่นใจในคุณภาพของงานได้แน่นอนครับบ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิสูจน์อักษร บทความ นวนิยาย รายงาน วิทยานิพนธ์ และงานเขียนุกประเภท

  • 1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงาน
  • 2. วางแผนการทำงาน และกำหนดระยะเวลาการทำงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานพิสูจน์อักษร บทความ นวนิยาย และงานเขียนุกประเภท รวมถึงงานด้านวิชาการ รายงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ เอกสารสำคัญทางราชการ - กระดาษขนาด A4 ไม่จำกัดจำนวนหน้า หน้าละ 10 บาท หรือรับจ้างเหมา - ตั้งแต่ 100 หน้าขึ้นไป หน้าละ 7 บาท (ราคานี้รวมการจัดเรียง จัดหน้า การใช้ภาษา ) ***หากพบความผิดพลาดหรือยังไม่พอใจในผลงานสามารถแก้ไขงานให้ฟรี 2-3 ครั้ง ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน สั่งแก้ภายใน 2 วันหลังจากส่งงานครั้งแรก

ฟรีแลนซ์
Chatphisut

สนใจในงานเขียนบทความ พิมพ์งานทั่วไป มีทักษะด้านการใช้ภาษาการใช้คำอย่างเหมาะสม และคีย์ข้อมูล สามารถเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย มีทักษะการวางแผนระบบงาน ทำงานเป็นทีม และมีประสบการณ์เกี่ยวกับร้านอาหาร เครื่องดื่ม และขนม

09/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน