สร้างไฟล์ Excel, Google Sheet ตั้งแต่ตารางขั้นพื้นฐาน จนถึง โปรแกรมฐานข้อมูล

สร้างไฟล์ โดยใช้ Excel, Goolgle Sheet, Data Studio ตั้งแต่ - ตารางขั้นพื้นฐาน - สูตรคำนวณ - Pivot Table - โปรแกรม VBA / Script - โปรแกรม database (form, query, report) - Dashboard

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สร้างไฟล์ Excel, Google Sheet ตั้งแต่ตารางขั้นพื้นฐาน จนถึง โปรแกรมฐานข้อมูล

  • 1. พูดคุย สรุปความต้องการของลูกค้า
  • 2. กำหนดขอบเขตงาน ระยะเวลาส่งมอบงาน และกำหนดราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไฟล์ตารางพื้นฐาน มีคอลัมน์ที่ใช้สูตรคำนวณไม่เกิน 10 สูตร

ฟรีแลนซ์
Jitmanat

ใช้ MS Excel ได้อย่างมืออาชีพ ออกแบบตาราง ฐานข้อมูล ฟอร์ม ให้กรอกง่าย นำข้อมูลไปใช้ได้ง่าย วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สื่อสารได้ชัดเจน

01/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
8 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน