รับทำแแบบสอบถามออนไลน์ เช่น google form (กูเกิลฟอร์ม) ไปจนถึง การแสดงผลขั้นสูง ผ่าน data studio

ทำแบบสอบถามออนไลน์ เช่น Google Form (กูเกิลฟอร์ม) ซึ่งมีการแสดงและสรุปผลในตัว และสามาถเพิ่มการแสดงและสรุปผลตามความต้องการได้ ผ่าน Data Studio (โปรแกรมฟรี ของ Google)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำแแบบสอบถามออนไลน์ เช่น google form (กูเกิลฟอร์ม) ไปจนถึง การแสดงผลขั้นสูง ผ่าน data studio

  • 1. รับความต้องการของลูกค้า
  • 2. สร้าง Google Form และการแสดงผลตามความต้องการของลูกค้า
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) 1 - 20 คำถาม

ฟรีแลนซ์
Jitmanat

ใช้ MS Excel ได้อย่างมืออาชีพ ออกแบบตาราง ฐานข้อมูล ฟอร์ม ให้กรอกง่าย นำข้อมูลไปใช้ได้ง่าย วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สื่อสารได้ชัดเจน

01/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน