ทำ Data analysis และ Data analytic ด้วยโปรแกรมทางสถิติ

วิเคราะห์งานทุกประเภทด้วย SPSS หรือ Minitab สร้าง Dashboard โดย Pivot Table , กราฟ , สูตรต่างๆ ด้วย MS-Excel รับออกแบบการวิเคราะห์ ทำไฟล์ Pivot Table , กราฟและการสร้างสูตรต่างๆ ให้เหมาะสมกับงาน สร้าง Template เพื่อลงข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ต่อได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ทำ Data analysis และ Data analytic ด้วยโปรแกรมทางสถิติ

  • 1. 1.ลูกค้าแจ้งที่มาและความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแหล่งที่มาของข้อมูล และการนำไปใช้
  • 2. 2.ตรวจสอบและประเมินสถิติที่เหมาะสมกับเนื้องาน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมกับเนื้องาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. Output ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ 2. Dataset ที่ทำการตรวจสอบความถูกต้องและพร้อมผลการวิเคราะห์ 3. Programming Code 4. MS word สรุปผลการวิเคราะห์ 5. สามารถแก้ไขได้ 1 ครั้งภายใน 15 วันหลังจากส่งงาน

ฟรีแลนซ์
Tonkung

ปริญญาโทสาขาสถิติ ประสบการณ์กว่า 10 ปีในการวิจัยด้านสถิติ ทั้งออกแบบแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูล ทั้งด้าน Regression Analysis, Factor Analysis รวมทั้งสามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ได้หลากหลาย ได้แก่ SPSS, Minitab

05/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน