บินโดรน ทำ3d DEM

บินโดรน Drone ถ่ายสำหรับงานสำรวจพื้นที่ / งานที่ดิน ประมวลผลเป็นแผนที่ Ortho DEM Contour ประมวผลเป็นขอมูล GIS ให้คำปรึกษาการนำขอมูลไปใช้ เป็นฐานขอมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากโดรน ราคาคิดตามขอบเขตพื้นที่ ตามเนือที่จริง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บินโดรน ทำ3d DEM

  • 1. ลูกค้าแจงขอบเขตพืนที่คำนวนเนื้อที่และคิดราคา
  • 2. วางแผนการบิน และทำการบิน
แพ็กเกจ
ราคาเริ่มต้นบินโดรนอย่างเดียว
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แผนที่ภาพ Ortho วิดิโอ3d เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่

ราคาเริ่มต้นบินโดรนและประมวลผลภาพ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

แผนที่ภาพ Ortho DEM Contour Pointcloud วิดิโอ3d

ฟรีแลนซ์
Kunlaporn

สร้างงานแผนที่ ภูมิศาสตร์ ได้ทุกรูปแบบ สามารถบอกรายละเอียดได้ ปรับแก้ได้ตามต้องการ รับบินโดรนทำแผนที่Ortho DEM Contour

03/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน