ทำแผนที่ วิเคราะห์ข้อมูล Gis และ remote ทำ DEM 3มิติ

- ทำแผนที่ตามที่ต้องการ เช่น ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน - Digitize ข้อมูล ได้ทั้ง shp. และ kml เปิดในโทรศัพท์ได้เลย - วิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน การหาพื้นที่เหมาะสมต่างๆ วิเคราะห์ DEM เป็น3มิติได้ รายละเอียดการทำงาน 1. แจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการ 2. ตกลงราคา ระยะเวลาส่งงาน 3. ถ้ามีข้อผิดพลาดสามารถปรับแก้ได้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ทำแผนที่ วิเคราะห์ข้อมูล Gis และ remote ทำ DEM 3มิติ

  • 1. แจ้งรายละเอียดรูปแบบแผนที่ตามความต้องการ
  • 2. ตกลงราคา กำหนดเวลาส่งงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- แผนที่เป็นทั้งรูปภาพ JPED TIF และ PDF - ข้อมูล shp หรือ kml

ฟรีแลนซ์
Kunlaporn

สร้างงานแผนที่ ภูมิศาสตร์ ได้ทุกรูปแบบ สามารถบอกรายละเอียดได้ ปรับแก้ได้ตามต้องการ รับบินโดรนทำแผนที่Ortho DEM Contour

03/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน