ร่างสัญญา ไทย ENG, จัดทำเอกสารทางกฎหมาย

- ร่างสัญญาและจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย กฎหมายแพ่ง อาญา ปกครอง กฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายการบิน - ดำเนินคดีแพ่ง อาญา ปกครอง (ฟ้องหน่วยงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐ) - ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ร่างสัญญา ไทย ENG, จัดทำเอกสารทางกฎหมาย

  • 1. ลูกความแจ้งความประสงค์หรือเรื่องที่ต้องการปรึกษา และกำหนดเวลาให้ส่งมอบงาน
  • 2. พูดคุยสอบถามเพื่อให้่ทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
แพ็กเกจ
ดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และให้คำปรึกษากฎหมาย
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

เป็นทนายความดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง หรือให้คำปรึกษา

ดำเนินคดีปกครองทั้งคดี (ฟ้องหน่วยงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐ)
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- คำอุทธรณ์คำสั่งของหน่วยงานรัฐ - คำฟ้อง หรือ คำให้การ หรือ คำคัดค้านคำให้การ หรือ คำให้การเพิ่มเติม คำร้องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี เอกสารพยานหลักฐานต่าง ๆ (เริ่มต้นที่ 10,000 บาท) ในรูปแบบไฟล์ PDF

ร่างสัญญา เอกสารทางกฎหมาย ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมถึงข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ร่างสัญญา หรือเอกสารทางกฎหมาย ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามความประสงค์ของลูกความ เช่น สัญญาทางธุรกิจ หนังสือทวงถาม หนังสือมอบอำนาจ พินัยกรรม เป็นต้น ในรูปแบบไฟล์ PDF

ฟรีแลนซ์
Tippol

ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย ป.ตรีและป.โท จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย ยินดีให้บริการทางกฎหมาย ได้แก่ ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย, ร่างสัญญาทางธุรกิจ (ภาษาไทยและอังกฤษ), ดำเนินคดีแพ่ง อาญา ปกครอง (ฟ้องหน่วยงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐ) ครอบคลุมกฎหมายแพ่ง อาญา ปกครอง กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายการบิน

08/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
7 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน