ดำเนินคดี แพ่ง อาญา ปกครอง

ดำเนินคดี แพ่ง อาญา เช่น ทำหนังสือทวงถาม (Notice), หรือจัดแจ้งความ ร้องทุกข์, ร่วมฟังการสอบสวน ทำคำให้การ เป็นทนายในชั้นศาล จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาล รวมถึงชั้น อุทธรณ์ ฎีกา คดีปกครอง เช่น ทำคำอุทธรณ์ ทำคำฟ้อง คำคัดค้าน ฯลฯ จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาล รวมถึงชั้นศาลปกครองสูงสุด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ดำเนินคดี แพ่ง อาญา ปกครอง

  • 1. ลูกความแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับคดี
  • 2. ทนายความสอบถามเพิ่มเติม และแจ้งค่าวิชาชีพทนายความ
แพ็กเกจ
ดำเนินคดี แพ่ง อาญา ปกครอง
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

คำปรึกษาในการดำเนินคดี, มีทนายความดำเนินคดีตั้งแต่เริ่มคดีจนจบกระบวนการ

ปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินคดี
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินคดี และจัดทำเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ฟรีแลนซ์
Tippol

ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย ป.ตรีและป.โท จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย ยินดีให้บริการทางกฎหมาย ได้แก่ ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย, ร่างสัญญาทางธุรกิจ (ภาษาไทยและอังกฤษ), ดำเนินคดีแพ่ง อาญา ปกครอง (ฟ้องหน่วยงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐ) ครอบคลุมกฎหมายแพ่ง อาญา ปกครอง กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายการบิน

08/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
31 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน