รับทำ Presentation หลากหลายรูปแบบ สื่อการเรียนการสอน Presentation สำหรับ งานวิจัย, IS, Thesis

- รับทำ Presentation หลากหลายรูปแบบ เช่น สื่อการเรียนการสอน Presentation สำหรับ งานวิจัย, IS, Thesis งานนักศึกษา รวมถึงกราฟ และแผนภูมิ - โปรแกรมที่ใช้คือ Microsoft Powerpoint - ราคาเริ่มต้นที่ 600 บาท/10 สไลด์ ส่วนเกินจาก 10 หน้า คิดเพิ่มหน้าละ 30 บาท - ระยะเวลาในการทำงานจะขึ้นอยู่กับปริมาณงาน โดยอยู่ในช่วง 1-7 วัน - งานด่วน สามารถสอบถามก่อนได้ - สามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ Presentation หลากหลายรูปแบบ สื่อการเรียนการสอน Presentation สำหรับ งานวิจัย, IS, Thesis

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงาน วัตถุประสงค์ของชิ้นงาน และสไตล์การนำเสนอที่ลูกค้าต้องการ
  • 2. ลูกค้าส่งเนื้อหา,ข้อมูล (หากเป็นรูปประกอบเพิ่มเติมทางฟรีแลนซ์สามารถหาเพิ่มให้ได้) โดยแบ่งเนื้อหาตามสไลด์, แจ้งระยะเวลาที่ต้องการ, บอกขนาดของ ppt ที่ต้องการ (เช่น 16:9 หรือ 4:3)
แพ็กเกจ
Best Presentation
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

Presentation จำนวน 10 สไลด์ ในรูปแบบของไฟล์ PPT , PDF และ JPEG (ตามความต้องการของลูกค้า) ระยะเวลาในการทำงานจะขึ้นอยู่กับปริมาณงาน โดยอยู่ในช่วง 1-7 วัน แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง

Premium Presentation
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

Presentation จำนวน 10 สไลด์ ในรูปแบบของไฟล์ PPT , PDF และ JPEG (ตามความต้องการของลูกค้า) ระยะเวลาในการทำงานจะขึ้นอยู่กับปริมาณงาน โดยอยู่ในช่วง 1-3 วัน แก้ไขงานได้ไม่จำกัด

ฟรีแลนซ์
Jongrak

ชื่อ จงรักษ์ ค่ะ จบปริญญาโท จากคณะแพทยศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา ถนัดการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของบทความวิชาการหรืองานวิจัยต่างๆ ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านชีววิทยา รวมถึงด้านเทคโนโลยีชีวภาพและการเกษตรด้วยค่ะ รวมถึงสามารถทำPresentationได้หลากหลายรูปแบบให้น่าชมและเข้าใจง่าย

01/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
50 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน