คอนเทนต์เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ ไอที วิทยาศาสตร์

ผู้ว่าจ้างแจ้ง Requirement เกี่ยวกับคอนเทนต์ที่ต้องการ >> ผู้รับจ้างทบทวนและตกลงความเข้าใจเกี่ยวกับ Scope ของงานที่ต้องการ >> ผู้รับจ้างเขียนงาน /ส่งมอบงาน >> ผู้ว่าจ้างยอมรับและพอใจตาม Requirement >> จบขั้นตอนการทำงาน

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

เนื้อหาเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ ไอที มือถือ แกดเกจต่างๆ บทความเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เนื้อหาไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 โดยรวมภาพถ่ายไม่เกิน 10 ภาพ ใช้เวลาทำงาน 1 หน้าต่อวันไม่รวมการแก้ไขงาน (หากมีการแก้ไข)

ฟรีแลนซ์
Jonathan

-ชอบและศึกษาเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ / IT / Mobile Devices / ยานยนต์ -ชอบอ่านงานวิทยาศาสตร์ / บทความ / งานวิจัย -ชอบเขียนบทความ / บทวิเคราะห์ -ชอบถ่ายภาพ /ท่องเที่ยว

02/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน