รับพิมพ์งาน/เอกสาร คีย์ข้อมูล word ,excel (ไทย-อังกฤษ)

- รับพิมพ์งาน/เอกสารทุกประเภท คีย์ข้อมูลลง word ,excel (ไทย-อังกฤษ) - ข้อมูลต้นฉบับจากหนังสือ ลายมือ เว็บไซต์ หรือภาพถ่าย **สามารถรับงานด่วนได้ (แจ้งล่วงหน้าตอนบรีฟงาน)**

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน/เอกสาร คีย์ข้อมูล word ,excel (ไทย-อังกฤษ)

  • 1. เสนองานที่ต้องการ พร้อมแจ้งรายละเอียดงาน แจ้งวัน/เวลารับงานและวิธีการส่งงาน
  • 2. ประเมินราคา เสนอราคา
แพ็กเกจ
พิมพ์งานเอกสารต่างๆ ทั้งไทย-อังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- พิมพ์งานเอกสารต่างๆทั้งไทย-อังกฤษ เริ่มต้นหน้าละ 10 - 15 บาท - แก้ไขงานฟรี ไม่เกิน 3 ครั้ง - ขนาดตัวอักษรสามารถกำหนดได้ - ลูกค้าสามารถเลือกรับงานเป็นไฟล์ word หรือ pdf ได้ - ระยะเวลาในการทำงานขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าของเอกสาร **กรณีงานด่วน** - จำนวนหน้าไม่เกิน 30 หน้า (รับงานภายใน 1 วัน) - จำนวนหน้ามากกว่า 30 หน้าแต่ไม่เกิน 50 หน้า (รับงานภายใน 2 วัน)

คีย์งานงานเอกสารต่างๆ ทั้งไทย-อังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- งานคีย์ข้อมูลหน้าละ 5 - 10 บาท - แก้ไขงานฟรี ไม่เกิน 3 ครั้ง - ขนาดตัวอักษรสามารถกำหนดได้ - ลูกค้าสามารถเลือกรับงานเป็นไฟล์ word หรือ pdf ได้ - ระยะเวลาในการทำงานขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าของเอกสาร **กรณีงานด่วน** - จำนวนหน้าไม่เกิน 30 หน้า (รับงานภายใน 1 วัน) - จำนวนหน้ามากกว่า 30 หน้าแต่ไม่เกิน 50 หน้า (รับงานภายใน 2 วัน)

ฟรีแลนซ์
Panthika

จบการศึกษาปริญญาตรีที่ ม.ราชภัฏสกลนครสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประสบการณ์การทำงาน -เคยเป็นเจ้าหน้าที่ admin ที่บ.ซิลลิคฟาร์มา - เคยทำงานที่รพ.เอกชน เป็นเจ้าหน้าที่เวชระเบียน - เคยเป็นพนักงานขายเครื่องสำอางที่บิ๊กซีกาฬสินธุ์ มีความถนัดด้านการพิมพ์งานและงานเอกสาร ทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย

05/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน