“รับพิสูจน์อักษรงานเขียนทุกประเภท”

รับงานพิสูจน์อักษรงานเขียนทุกประเภท เช่น วิทยานิพนธ์ งานค้นคว้าอิสระ บทความ ต้นฉบับนวนิยาย เรื่องสั้น ฯลฯ 1. ตรวจทานคำผิด ตัวสะกด การใช้คำทับศัพท์ต่าง ๆ ตามหลักไวยากรณ์ภาษาไทย 2. ตรวจทานความหมายของคำ เครื่องหมายต่าง ๆ 3. ตรวจทานการเว้นวรรค วรรคตอน ย่อหน้า 4. ตรวจทานความลื่นไหลของเนื้อหา ความสละสลวย 5. จัดระเบียบรูปเล่มเพื่อให้เป็นระเบียบ อ่านง่าย และแก้รูปเล่มให้ตรงตามความต้องการ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ “รับพิสูจน์อักษรงานเขียนทุกประเภท”

  • 1. ลูกค้าติดต่อเข้ามา
  • 2. พูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับงาน ความต้องการของลูกค้า และเสนอราคา
แพ็กเกจ
พิสูจน์อักษร แก้ไขคำผิด ตรวจสอบการเว้นวรรค การใช้ภาษาตามหลักไวยากรณ์ภาษาไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งาน 50 หน้ากระดาษ A4 ส่งมอบเป็นไฟล์ word และ pdf

พิสูจน์อักษร แก้ไขคำผิด ตรวจสอบการเว้นวรรค การใช้ภาษาตามหลักไวยากรณ์ภาษาไทย + ตรวจความลื่นไหลของเนื้อหา ขัดเกลาคำและประโยคให้สละสลวย
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งาน 50 หน้ากระดาษ A4 ส่งมอบเป็นไฟล์ word และ pdf

ฟรีแลนซ์
Chernporn

ประวัติการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกประวัติศาสตร์

11/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน