รับตัดต่อ VDO 1,000 บาท/10 นาที ใน 24 ชั่วโมง

รับตัดต่อ VDO โดยรับไฟล์วีดีโอจากลูกค้า / ระบุเนื้อหาให้หาจากอินเตอร์เน็ต / ส่งลิงค์มาให้/ให้จัดทำขึ้นเอง หรือให้ดาวน์โหลดจาก Youtube ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท/10 นาที, 2,000 บาท/20 นาที, 3000 บาท/30 นาที, 5,000 บาท/1 ชม. ใส่ซับ/ข้อความ +1,000 บาท/10 นาที, 2,000 บาท/20 นาที, 3000 บาท/30 นาที, 5,000 บาท/1 ชม. พากษ์เสียงลงในวีดีโอ +1,000 บาท/1 หน้า A4 ลง Youtube +500 บาท, ลง Facebook +500 บาท กรณีสร้างหลายเลเยอร์ หรือใช้วีดีโอมากกว่า 5 ท่อน คิดเพิ่มตามปริมาณงาน โปรดระบุสีของตัวหนังสือ ชนิดของตัวหนังสือ ขนาด โทนสีที่ต้องการ ชื่อเพลงประกอบ ก่อนเริ่มงาน หากไม่ระบุและขอเปลี่ยนภายหลังถือว่าเป็นการแก้ไขตามความต้องการใหม่ของผู้ว่าจ้าง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับตัดต่อ VDO 1,000 บาท/10 นาที ใน 24 ชั่วโมง

  • 1. สอบถามรายละเอียด ขอบข่ายงานที่ต้องการ เช่น ความยาวของวีดีโอ โทนสี ภาพ เสียง ตัวหนังสือ เพลงประกอบ ฯลฯ
  • 2. ฟรีแลนซ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา ผู้ว่าจ้างพิจารณาสั่งจ้าง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไฟล์วีดีโอ (MP4) หรือไฟล์แบบอื่นที่ลูกค้ากำหนด โดยส่งทาง OneDrive/GoogleDrive/อีเมล์/ทางอื่นๆ

ฟรีแลนซ์
จอมจักรวาล

มีความถนัดด้านกฎหมาย การบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ การสร้งเว็บไซต์ การสร้างเพจ การขายสินค้า การโฆษณา การจัดอีเวนท์ จัดกิจกรรม การถ่ายภาพ วาดภาพ เขียนบทความ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ประกอบคอมพิวเตอร์ การวางระบบคอมพิวเตอร์ การวิจัยและพัฒนา

01/2018
เป็นสมาชิก
97 %
งานสำเร็จ
29 ครั้ง
ขายได้
15 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน