สร้างแบบสอบถาม ข้อสอบเก็บคะแนน วิเคราะห์ข้อมูล SPSS เพื่อการวิจัย

รับสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจัย, การสำรวจข้อมูลทางด้านการศึกษา การสร้างแบบทดสอบเก็บคะแนนระหว่างเรียน, ข้อสอบกลางภาค - ปลายภาค การวิเคราะห์ข้อมูลคำนวน รับคีย์แบบสอบถาม, การประมวลผล บทที่ 4,5 โปรแกรมที่ถนัด SPSS, EXCEL, WORD ****ลูกค้าสามารถกำหนดรายละเอียดงานได้ทั้งหมดและแก้ไขงานได้ตามเงื่อนไขที่ตกลง****

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สร้างแบบสอบถาม ข้อสอบเก็บคะแนน วิเคราะห์ข้อมูล SPSS เพื่อการวิจัย

  • 1. คุยรายละเอียดของงาน ,กลุ่มเป้าหมาย ,จำนวนชุดแบบสอบถาม (ชุดข้อมูลที่ต้องการ) พร้อมตัวอย่างแบบสอบถาม หรือกรณีที่ไม่มีแบบสอบถามสามารถให้ทางเราทำให้ได้ โดยมีค่าบริการเริ่มต้นที่ 300 บาท
  • 2. ประเมินราคา ประเมินระยะเวลาการทำงานอยู่ที่ความยากง่ายของแบบสอบถาม แจ้งราคาให้ลูกค้าทราบ เมื่อลูกค้าตกลง ชำระเงินเรียบร้อย ทางเราจะเริ่มทำการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย
แพ็กเกจ
สร้างแบบสอบถาม, แบบทดสอบ (ออนไลน์ Google Form)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- บริการสร้างแบบสอบถามหรือแบบทดสอบผ่านระบบ Google form ไม่เกิน 20 ข้อ ๆ ต่อไป + 2 บาท เริ่มต้น 300 บาท

คีย์แบบสอบถามลง spss และวิเคราะห์ข้อมูล
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

คีย์แบบสอบถามลง SPSS - กระดาษ 50 ชุด ขึ้นไป ชุดละ 2 บาท ไม่เกิน 20 ข้อ (เกิน 20 ข้อ + ข้อละ 1 บาท) - Google form 50 ชุด ขึ้นไป ชุดละ 2 บาท ไม่เกิน 20 ข้อ (เกิน 20 ข้อ + ข้อละ 1 บาท) **หากต้องการให้ทำบทที่ 4 หรือ บทที่ 5 หรือแค่สรุปผล วิเคราะห์ข้อมูลบางอย่าง สอบถามได้

ฟรีแลนซ์
อนลัส

มีประสบการณ์อยู่ในวงการศึกษามา 9 ปี เคยได้รับทุนในการศึกษาต่อ สาขา Film & Video : Pusan University ประเทศเกาหลีใต้ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์ ระดับมหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ในการผลิตสื่อวีดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ เว็บไซต์ทางการศึกษา 7 ปี เรื่องการศึกษาไว้ใจเรา

01/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
1 วัน
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน