โค้ชสอนเล่นเกมส์

โค้ชเกมส์ ต้องบอกจุดประสงค์เพื่อการแข่งขันหรือต้องการพัฒนาทักษะทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเกมส์มากขึ้น จะสอนเจาะลึกพื้นฐานในด้านต่างๆ จนชำนาญ และนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม กับความต้องการของผู้เรียน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ โค้ชสอนเล่นเกมส์

  • 1. นัดหมายเวลาเรียน ตามความสะดวกของผู้เรียน
  • 2. เข้าเรียนผ่านโปรแกรม Discord ตามเวลาที่นัดไว้
แพ็กเกจ
โค้ชสอนเล่นเกมส์ 5 ช.ม.
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

จะนัดกำหนดวันเรียน จะสอนทั้งหมด 5 ช.ม. จะไม่นับเวลาตอนผู้เรียนเล่นเกมส์ให้ผมดูหรือแสดงทักษะของผู้เรียน นับเฉพาะเวลาที่ผมโค้ชและอธิบายแก้ไขส่วนที่ผู้เรียนต้องปรับปรุงเท่านั้น อันดับ 1 ผมจะสอบถามจุดประสงค์และความต้องการของผู้เรียนต้องการที่จะพัฒนาในแบบไหน Esport หรือ พัฒนาทักษะการเล่นเกมส์ให้มากขึ้น อันดับ 2 จะอธิบายแนวการสอนเกี่ยวกับ Database / Mechanic ของตัวเกมส์นั้นๆ และให้ผู้เรียนแสดงทักษะฝีมือให้ผมดู และสอบถามว่าอยากให้โค้ชหรือพัฒนาด้านไหน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับบทเรียนอย่างเต็มที่

โค้ชสอนเล่นเกมส์ 10 ช.ม.
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

จะนัดกำหนดวันเรียน จะสอนทั้งหมด 10 ช.ม. จะไม่นับเวลาตอนผู้เรียนเล่นเกมส์ให้ผมดูหรือแสดงทักษะของผู้เรียน นับเฉพาะเวลาที่ผมโค้ชและอธิบายแก้ไขส่วนที่ผู้เรียนต้องปรับปรุงเท่านั้น อันดับ 1 ผมจะสอบถามจุดประสงค์และความต้องการของผู้เรียนต้องการที่จะพัฒนาในแบบไหน Esport หรือ พัฒนาทักษะการเล่นเกมส์ให้มากขึ้น อันดับ 2 จะอธิบายแนวการสอนเกี่ยวกับ Database / Mechanic ของตัวเกมส์นั้นๆ และให้ผู้เรียนแสดงทักษะฝีมือให้ผมดู และสอบถามว่าอยากให้โค้ชหรือพัฒนาด้านไหน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับบทเรียนอย่างเต็มที่

โค้ชสอนเล่นเกมส์ 15 ช.ม.
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

จะนัดกำหนดวันเรียน จะสอนทั้งหมด 15 ช.ม. จะไม่นับเวลาตอนผู้เรียนเล่นเกมส์ให้ผมดูหรือแสดงทักษะของผู้เรียน นับเฉพาะเวลาที่ผมโค้ชและอธิบายแก้ไขส่วนที่ผู้เรียนต้องปรับปรุงเท่านั้น อันดับ 1 ผมจะสอบถามจุดประสงค์และความต้องการของผู้เรียนต้องการที่จะพัฒนาในแบบไหน Esport หรือ พัฒนาทักษะการเล่นเกมส์ให้มากขึ้น อันดับ 2 จะอธิบายแนวการสอนเกี่ยวกับ Database / Mechanic ของตัวเกมส์นั้นๆ และให้ผู้เรียนแสดงทักษะฝีมือให้ผมดู และสอบถามว่าอยากให้โค้ชหรือพัฒนาด้านไหน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับบทเรียนอย่างเต็มที่

ฟรีแลนซ์
Chaiwat

ชำนาญด้านการเล่นเกมส์มากว่า 20 ปี เคยได้รางวัลชนะเลิศในระดับประเทศ

08/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน