📰 รับพิมพ์งานทุกชนิด ทั้งภาษาไทย-อังกฤษ-เกาหลี ⌨️

รับพิมพ์งานทุกประเภททั้งเอกสารทั่วไป, หนังสือ, รายงาน, ข้อสอบและแบบฝึกหัดต่างๆ จากข้อมูลต้นฉบับจากหนังสือ ลายมือ เว็บไซต์ หรือภาพถ่าย ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word, Excel

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ 📰 รับพิมพ์งานทุกชนิด ทั้งภาษาไทย-อังกฤษ-เกาหลี ⌨️

  • 1. คุยและทำความเข้าใจรายละเอียดงาน ความต้องการของผู้ว่าจ้าง
  • 2. ประเมินราคา แล้วตกลงราคา กำหนดวันส่งงาน และวิธีการส่งงานกับผู้ว่างจ้าง
แพ็กเกจ
Package A (THA)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- พิมพ์เอกสาร Word/PDF หน้ากระดาษ A4 -ข้อมูลต้นฉบับจากหนังสือ ลายมือ เว็บไซต์ หรือภาพถ่าย - ระยะเวลาในการทำงาน 1-5 วัน - ภาษาไทย หน้าละ 10 บาท - แก้ไขงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง **กรณีงานด่วน** - จำนวนหน้าไม่เกิน 30 หน้า รับงานภายใน 1 วัน - จำนวนหน้า มากกว่า 30 หน้า แต่ไม่เกิน 50 หน้า รับงานภายใน 2 วัน - คิดราคา x2 ของงานปกติ *รูปแบบไฟล์จัดส่ง: word/excel/ppt และ pdf

Package B (ENG-KOR)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ภาษาอังกฤษ หน้าละ 15 บาท - ภาษาเกาหลี หน้าละ 20 บาท - พิมพ์เอกสาร Word/PDF หน้ากระดาษ A4 - ข้อมูลต้นฉบับจากหนังสือ ลายมือ เว็บไซต์ หรือภาพถ่าย - ระยะเวลาในการทำงาน 3-10 วัน - แก้ไขงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง **กรณีงานด่วน** - จำนวนหน้าไม่เกิน 30 หน้า รับงานภายใน 3 วัน - จำนวนหน้า มากกว่า 30 หน้า แต่ไม่เกิน 50 หน้า รับงานภายใน 5 วัน - คิดราคา x2 ของงานปกติ *รูปแบบไฟล์จัดส่ง: word/excel/ppt และ pdf

ฟรีแลนซ์
Anusara

เจนนี่ค่ะ จากประสบการณ์การทำงาน 5 ปีในตำแหน่งเลขานุการ ดูแลด้านเอกสาร มีความชำนาญในการพิมพ์งานหลากหลายรูปแบบทั้งในภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี โดยโปรแกรม (Microsoft Word, Excel, PowerPoint,Canva) มีความรับผิดชอบในการทำงาน กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และใส่ใจในทุกรายละเอียดค่ะ

08/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน