ร่างสัญญา ตรวจสัญญา และเอกสารทางกฎหมาย

0

รับร่างและตรวจสัญญาทั่วไป มีมาตรฐาน ใช้งานได้จริง - สัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาเช่า สัญญาซื้อขาย สัญญาจะซื้อขาย สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง สัญญาตั้งตัวแทน หนังสือรับสภาพหนี้ หนังสือรับสภาพความผิด - เอกสารอื่น เช่น พินัยกรรม บันทึกข้อตกลงต่าง ๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ร่างสัญญา ตรวจสัญญา และเอกสารทางกฎหมาย

  • 1. 1. รับ-hvมูลและรายละเอียดของงาน
  • 2. 2. ส่งร่างเอกสารให้ตรวจสอบ (รูปแบบไฟล์ pdf.)
แพ็กเกจ
สัญญามาตรฐานและเอกสารทางกฎหมายทั่วไป฿ 1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

เอกสารทางกฎหมาย ไฟล์ .doc


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
สัญญาเฉพาะทาง หรือสัญญาที่ต้องการรายละเอียดมาก฿ 3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

เอกสารทางกฎหมาย ไฟล์ .doc


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
Jukkarin
Jukkarin

นิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยม รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เนติบัณฑิตไทย

นิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยม รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เนติบัณฑิตไทย

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
-
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!