Gamer รับจ้างเล่นเกม

รับจ้างเล่นเกม เกมมือถือ เกมPC เกมออนไลน์ เกมออฟไลน์ เช่น The sims, RA2,The walking dead และอื่นๆ หรือเกมdemoก็จ้างได้ ศึกษาและโหลดเกมก่อนเล่น 1-2 วัน ราคาเพิ่มเติม แพ็คเกมฟรี ใช้userของผู้จ้าง/โหลดเกม แพ็คเดี่ยวเล่นคนเดียว ทดลองเกม/ชม.×1คน A.1ชม.×3วัน = 1,000฿ B.2ชม.×3วัน = 2,000฿ C.2ชม.×7วัน = 4,000฿ แพ็คทีม5คน D.1ชม.×3วัน = 5,000฿ E.2ชม.×3วัน = 10,000฿ F.2ชม.× 7วัน = 30,000฿ แพ็คเดี่ยวสตรีมเกม G.1ชม.×1วัน = 3,000฿ H.3ชม.×1วัน = 5,000฿ I.3ชม.× 3วัน = 15,000฿ แพ็คทีม5คนสตรีมเกม1คน J.1ชม.×1วัน = 15,000฿ K.3ชม.×1วัน = 25,000฿ L.3ชม.× 3วัน = 45,000฿ ราคาเพิ่มเติม ซื้อเกม/ไอเทม/1คน งบ 1,000 = 1,500฿/ทีม5คน×5=7,500฿ งบ 2,000 = 2,500฿/ทีม5คน×5=12,500฿ งบ 3,000 = 3,500฿/ทีม5คน×5=17,500฿ เพิ่มจำนวนชม.×1วัน/1ชม. ไม่สตรีมเกม = +500฿ ทีม5คน×5 = +2,500฿ สตรีมเกม1คน = +2000฿ ทีม5คน×5 = +10,000฿

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Gamer รับจ้างเล่นเกม

  • 1. [สอบถาม] ข้อมูลเกม เลือกแพ็คงาน ลูกค้าจ่ายเงิน รอทีมงานเว็บอนุมัติ ขึ้นสถานะว่าทำงาน
  • 2. [เริ่มทำงาน] ขอไอดีไลน์หรือข้อมูลติดต่ออื่นๆ เพื่ออัพเดตงาน เมื่อขอเพิ่มเพื่อนไลน์แล้ว ให้ผู้จ้างส่งข้อมูลรูปไว้ที่อัลบั้ม ข้อความส่งที่โน๊ตในไลน์
แพ็กเกจ
แพ็คเกมฟรี-เดี่ยวเล่นคนเดียว Pack A: 1,000฿ เล่น1 ชม ใน 3 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

Pack A: แพ็คเกมฟรี ใช้userของผู้จ้าง/โหลดเกม แพ็คเดี่ยวเล่นคนเดียว ทดลองเกม/ชม.×1คน ศึกษา+โหลดเกม+เล่น

แพ็คเกมฟรี-ทีม5คน Pack D: 5,000฿ เล่น1 ชม ใน 3 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

Pack D: แพ็คเกมฟรี ใช้userของผู้จ้าง/โหลดเกม แพ็คทีม5คน เล่น 1 ชม ใน 3 วัน

แพ็คเกมฟรี-เดี่ยวเล่นคนเดียว+สตรีมเกม Pack G: 3,000฿ เล่น1 ชม ใน 1 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

Pack G: 3,000฿ แพ็คเกมฟรี-เดี่ยวเล่นคนเดียว+สตรีมเกม ใช้userของผู้จ้าง/โหลดเกม เล่น1 ชม ใน 1 วัน ศึกษา+โหลดเกม+เล่นและสตรีมเกม

ฟรีแลนซ์
Kunwadee

จบเอกอังกฤษธุรกิจ ปัจจุบันทำธุรกิจออนไลน์ มีประสบการ์ณ์ขายของออนไลน์ผ่านเฟซบุค/ไลน์@ Facebook page/Line@ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2558 ปี2561 มีประสบการณ์ ไดคัตตกแต่งภาพ เปลี่ยนภาพพื้นหลัง ปี2561-62 มีประสบการณ์ Facebook Ads

10/2016
เป็นสมาชิก
75 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน