รับออกแบบภาพ 3D Perspective Interior, Exterior และขึ้น 3D Model

รับออกแบบภาพ 3D Perspective Interior and Exterior ด้วยโปรแกรม Sketchup+Lumion, Sketchup+Enscape 1. 3D Perspective Interior ราคาเริ่มต้นที่ 2,500 บาท / 1 รูป 2. 3D Perspective Exterior ราคาเริ่มต้น 3.000 บาท / 1 รูป 3. ขึ้น 3D Model สำหรับ Rendering ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท (ราคาสามารถปรับได้ ขึ้นอยู่กับขนาดและรายละเอียดของงาน) สำหรับงาน 3D Perspective ต้องการ Concept, Mood and tone, Material หรือ Reference ของงานที่ต้องการ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของผลงาน งานในส่วนการขึ้น 3D Model ต้องการไฟล์แปลน รูปด้าน รูปตัดในรูปแบบไฟล์ CAD เพื่อให้สามารถขึ้น Model ได้อย่างแม่นยำ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบภาพ 3D Perspective Interior, Exterior และขึ้น 3D Model

  • 1. สอบถามเนื้อหาและรายละเอียดของงานเบื้องต้น
  • 2. คุยรายละเอียดข้อมูล Reference, Mood and Tone ของงานที่ต้องการ
แพ็กเกจ
ภาพ Perspective Interior
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สำหรับลูกค้าที่มี 3D Model ตัวงานแล้ว Render ด้วยโปรแกรม Enscape หรือ Lumion สามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง สิ่งที่จะได้รับ จำนวน 1 ภาพ ไฟล์ภาพ TIFF , JPEG , PSD หรือตามตกลง

ภาพ Perspective Exterior
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สำหรับลูกค้าที่มี 3D Model ตัวงานแล้ว Render ด้วยโปรแกรม Enscape หรือ Lumion สามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง สิ่งที่จะได้รับ จำนวน 1 ภาพ ไฟล์ภาพ TIFF , JPEG , PSD หรือตามตกลง

ขึ้น 3D Model
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

(ต้องการแบบสถาปัตยกรรมจากทางลูกค้า ไฟล์ .cad) สิ่งที่จะได้รับ ไฟล์ Sketchup 3D Model สำหรับนำไปใช้ Render ต่อได้ ราคาและเวลาในการดำเนินการ ขออนุญาตปรับเปลี่ยนตามขนาด และรายละเอียดของงาน

ฟรีแลนซ์
Ruksit

เรียนจบจากคณะสถาปัตยกรรทศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสนใจในด้านการออกแบบ และการนำเสนองานทางด้านสถาปัตยกรรม รับออกแบบภาพ 3D Perspective for Architecture and Interior Design

12/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
13 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน