3D perspective exterior interior and 3D Animation

รับทำภาพ 3มิติ ออกแบบตกแต่งภายใน ภายนอก ด้วยโปรแกรม lumion + photoshop คุยง่ายครับลองเข้ามาคุยงานก่อนได้ครับ 1. INTERIOR 3D PERSPECTIVE -ราคาเริ่มต้น 2,500 บาท / 1ห้อง 2. EXTERIOR 3D PERSPECTIVE -ราคาเริ่มต้น 2,500 บาท / 1 อาคาร 3. 3D Animation - ราคาเริ่มต้น 5,000 บาท ราคาเริ่มต้น ผลงาน https://sites.google.com/d/1oorOSqiTuCwLXMmJeqdaKL8OEtoj0_9a/p/1LOO3ktfIGvB6Is7GWz4cfUn3-jv0mOSA/edit

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ 3D perspective exterior interior and 3D Animation

  • 1. บอกความต้องการของลูกค้า ว่าอยากทำอะไร อยากได้แบบไหน
  • 2. เสนอราคา และบอกขอบเขตการทำงาน และระยะเวลาในการทำ
แพ็กเกจ
ภาพ perspective ภายใน/ภายนอก (ไม่มีการออกแบบ)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ภาพ render ภายในภายนอก 2500 - 5000 บาท ตามสเกลงาน ถ้าปั้น 3d และออกแบบขึ้นอยู่กับสเกลงาน

3D ANIMATION แถมภาพ perspective ภายในและภายนอก (ไม่รวมการออกแบบ)
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

- animation รวมการตัดต่อใส่เสียง 5,000 - 50,000 บาท เริ่มต้น 0.30 วินาที

ฟรีแลนซ์
JIRAPAS

ชื่อ นาย จิรภาส โทมัส เรียน คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ถนัดโปรแกรม - archicad -sketchup -lumion -photoshop

01/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน