รับแปลTH/EN,EN/TH

1.ราคาเริ่มต้น 250 ต่อหน้ากระดาษ ได้ทุกรูปแบบ (CU-TEP 84/120)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลTH/EN,EN/TH

  • 1. ตรวจสอบรูปแบบของงานและสอบถามลูกค้าถึงความต้องการเฉพาะเกี่ยวกับชิ้นงาน
  • 2. ลงมือทำงานตามลักษณะงานที่ลูกค้าต้องการและส่งตัวอย่างให้ลูกค้าตรวจสอบความพึงพอใจ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานรับแปลTH/EN,EN/TH รับฟังคลิป,เทป สามารถเลือกชนิดของไฟล์ที่ต้องการได้ตามสะดวก 1 หน้ากระดาษภายใน 5 ชั่วโมง

ฟรีแลนซ์
จิรภาส

เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ CU-TEP 84 คะแนน TU-TEP 660 คะแนน

11/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน